Възстановят дейността на традиционния зеленчуков пазар в град Елхово

От 8 април 2020 год. (сряда) провеждането на традиционния зеленчуков пазар в град Елхово ще бъде подновено. Дейността на зеленчуковото тържище ще се извършва при засилени мерки за сигурност. Община Елхово ще създаде организация за необходимата дезинфекция, … Прочети ощe »

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр. Елхово, че  „Хера Агро” ЕООД  ще започне третиране на: посеви от рапица и пшеница срещу болести и неприятели  в местностите, както следва: „Зъбака“ – 205 … Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 1 април 2020 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/……………………… …………………………………….. П  О  К   А  Н  А № 6 /27.03.2020 г.  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 01.04.2020 г. от 10.00 часа  в  заседателната зала на … Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение … Прочети ощe »

Лични предпазни средства за възрастни хора и хора с увреждания

Във връзка с последните препоръки, обявеното извънредно положение и въведени противоепидемични мерки на територията на община Елхово, както и за запазване здравето на възрастното население, Община Елхово безплатно предостави лични предпазни средства /маска и ръкавици/ на всички … Прочети ощe »

Препоръки за домоуправителите и собствениците на жилища в режим на етажна собственост отправиха от Община Елхово

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и на основание Заповед № РД- 188 от 20.03.2020 г. на Кмета на община Елхово, общинска администрация започна по етапно уведомяване … Прочети ощe »

Община Елхово добави в сайта си раздел с информация за COVID-19

Раздел с информация за новия коронавирус COVID-19 е добавен в сайта на Община Елхово. На адрес https://elhovo.bg/?page_id=26789 са публикувани актуални телефонни номера на едно място, инструкции за предпазване от заразяване и информация за вируса. Разделът е леснодостъпен, … Прочети ощe »

Забраняват използването на вендинг-автомати и кафе машините на територията на Община Елхово

Със заповед на кмета на Община Елхово Петър Киров от днес всички кафе – автомати и други вендинг машини в Общината ще бъдат изключени. Заповедта касае използването на всички кафе – автомати и други вендинг машини, разположени … Прочети ощe »