Препис от Определение № 421/ 02.12.2021 год. по НОХД № 20212310200597/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 421/ 02.12.2021 год. по НОХД № 20212310200597/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ЕКРАМУЛАХ ЮРУЯХЕЛ, роден на 01.01.2004 г., в гр. Лагман, Афганистан, е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.