Препис от Определение № 442/ 06.12.2021 год. по НОХД № 20212310200616/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 442/ 06.12.2021 год. по НОХД № 20212310200616/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ХЕМАТУЛАХ ХАДЖИЗАЗА, роден на 01.01.2005 г., в гр. Кабул, Ислямско Емирство Афганистан, е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.