Препис от Определение № 465/ 29.12.2021 год. по НОХД № 20212310200657/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 465/ 29.12.2021 год. по НОХД № 20212310200657/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ДИЯР НАОАФ АЛ-ХЕЛО, роден на 01.01.2005 г., в гр. Хасака, Сирийска Арабска Република, е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.