Препис от Определение № 191/ 10.05.2022 год. по НОХД № 20222310200214/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 191/ 10.05.2022 год. по НОХД № 20222310200214/2022 год. на PC – Елхово, с което на: САРБАСТ ХИНДИ КАРО ХАУЕРИ, роден на 22.12.2004г., в гр. Дахук, Ирак, е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.