Препис от Присъда № 38/ 13.05.2022 год. постановена по НОХД № 2022231020009/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 38/ 13.05.2022 год. постановена по НОХД № 2022231020009/2022 год. на PC – Елхово, с което на: СРОР МУРАД, роден на 25.02.2006 г., в гр. Хасака, Сирийска арабска република е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.