Препис от Присъда № 27/ 19.04.2022 год. постановена по НОХД № 20222310200105/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 27/ 19.04.2022 год. постановена по НОХД № 20222310200105/2022 год. на PC – Елхово, с което на: АБДУЛАЗИЗ ШБИБ, роден на 01.01.2006 г., в гр. Идлиб, Сирия е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.