Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

Възобновява се дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г. Директорите на детските градини ще създадат необходимата организация за работа, съгласно указанията дадени от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и другите органи отговарящи за създаването и контрола на противоепидемичните мерки в детските градини.

ЗАПОВЕД № РД – 321/ 21.05.2020 г. относно възобновяване дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

Методология за организиране на дейностите в детските градини на територията на община Елхово в периода на извънредна епидемична обстановка