ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед N РД-7/07.01.2011 община Елхово обявява … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 “Подай ръка на човек в беда” О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 “Подай ръка на човек в беда”             Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 “Подай ръка на човек в беда”   Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

От 10 до 24 януари 2011 г. в обособения за нуждите на проекта офис на адрес гр.Елхово, ул. Калоян N13 ет.3 стая N 227 Община Елхово продължава вторият етап от … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

Окончателните списъци с одобрените преброители и контрольори, ще бъдат обявени на информационните табла на община Елхово и Териториално статистическо бюро – Ямбол, не по-рано от 10 януари 2011 година.

Списък на кандидатите след проведения подбор по документи и окончателен подбор по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО” със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                   във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР (2007-2013) … Прочети още »

Списък на допуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО” със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                   във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР (2007-2013) … Прочети още »

Списък на недопуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО” със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                   във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР … Прочети още »