КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА, ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, 10.12.2008г., 17.30ч.   ДАРИТЕЛСКА   АКЦИЯ  СЪВМЕСТНО С ЦЪРКОВНОТО    НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ  ХРАМ “СВ. ДИМИТЪР” ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТИ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕГЛЕД НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

На 27 и 28 ноември от 9.00 до 15.00ч. на животинския пазар в Елхово ще се проведе преглед на превозните средства с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника във връзка … Прочети още »

БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА – СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед на кмета на община Елхово  Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет 2009г. Гражданите могат да дадат писмените си предложения в срок … Прочети още »

СПИСЪК

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати за длъжността “Началник отдел Евроинтеграция и хуманитарни дейности” съгласно протокол от 07.11.2008г. на комисията, определена със заповед РД-704/06.11.2008г.     1.Мария … Прочети още »

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Бюджет, финанси и ТРЗ” съгласно протокол от 07.11.2008г. на комисията, определена със заповед  РД-703/06.11.2008г.     1.Жана Тодорова Пейкова                 Конкурсът /Решаване … Прочети още »

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ПЕТЪР КИРОВ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

    З А П О В Е Д   РД- 688  от  29.10.2008г.  На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,  О П Р Е Д Е … Прочети още »