Изменение и допленение на Наредба №3 за животновъдната дейност

С решение № 323/29/1/ от 26.05.2022 г. Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 556/1/ от 07.06.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 549/1/ от 06.06.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 529/1/ от 27.05.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересованите граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-528 /1/ от 30.05.2022 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-339 от 30.05.2022 год. … Прочети още »

Препис от Определение № 191/ 10.05.2022 год. по НОХД № 20222310200214/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 191/ 10.05.2022 год. по НОХД № 20222310200214/2022 год. на PC – Елхово, с което на: САРБАСТ ХИНДИ КАРО ХАУЕРИ, роден на 22.12.2004г., в гр. Дахук, Ирак, … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-323 от 25.05.2022 год. … Прочети още »