ЗАПОВЕД №РД-517/ 12.08.2022 за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-517 Елхово, 12.08.2022г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 от Наредба №5 за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 405/ 22.06.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Раздел

ЗАПОВЕД  № РД-405 гр. Елхово, 22.06.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 403/ 22.06.2022 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 403 гр.Елхово, 22.06.2022 г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 404/ 22.06.2022 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали втора употреба

ЗАПОВЕД № РД – 404 Елхово, 22.06.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 358/ 02.06.2022 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали(марсилски керемиди втора употреба)

ЗАПОВЕД № РД – 358 Елхово, 02.06.2022 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 350/ 01.06.2022 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-350 гр. Елхово, 01.06.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД -311/19.05.2022 г. относно ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 318/28/10 от 21.04.2022 г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д № РД –311/19.05.2022 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5,  ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1 и … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 206/13.04.2022 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. земи – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години

ЗАПОВЕД № РД-206 Елхово, 13.04.2022г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 173/29.03.2022г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ

З А П О В Е Д № РД-173 гр.Елхово, 29.03.2022г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.7 от Закона за … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 172/ 29.03.2022г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост в с. Жребино

З А П О В Е Д № РД-172 гр.Елхово, 29.03.2022 г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.1, ал.2 и … Прочети още »