Препис от Определение за одобряване на споразумение № 309/ 03.08.2022 год. по НОХД № 341/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Определение за одобряване на споразумение № 309/ 03.08.2022 год. по НОХД № 341/2022 год. на PC – Елхово, с което АСАДУЛАХ МИРАНХЕЛ, роден на 01.01.2006 г., в гр. … Прочети още »

Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 7

С решение № 352/31/3/ от 28.07.2022 г. Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 786/ от 03.08.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-491 от 01.08.2022 год. … Прочети още »