За членове на СИК

Определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – Решение № 1991-НС/

Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – Решение № 1989-НС/ 

Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На вниманието и в помощ на членовете на СИК при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване представяме:

  1. Обучителни материали за работа с машината за гласуване – брошураплакатръководство;
  2. За СИК с машинно гласуване – видео