Публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

З А П О В Е Д  № РД – 237 гр.Елхово, 09.04.2013г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д  №РД-193 гр.Елхово, 19.03.2013г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, … Прочети още »

Открит конкурс с предмет: Възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно решения №149/12/5 от 27.09.2012г. и №187/15/6 от 20.12.2012г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д            №РД – 66 / 30.01.2013 год. На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД – 47 / 21.01.2013 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

З А П О В Е Д № РД – 22 гр.Елхово, 09.01.2013г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

З А П О В Е Д №РД-952 гр.Елхово,03.12.2012г.              На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за … Прочети още »

Публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 10години

З А П О В Е Д №РД-878 гр.Елхово, 07.11.2012г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона … Прочети още »

Предстои провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти

З А П О В Е Д №РД-784 гр.Елхово, 09.10.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона … Прочети още »

Отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № РД-768 Елхово, 03.10.2012 г.         На основание чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за … Прочети още »