Населени места

Община Елхово се състои от 22 населени места:

гр. Елхово, с. Борисово, с. Бояново, с. Вълча поляна, с. Голям Дервент, с. Гранитово,

с. Добрич, с. Жребино, с. Изгрев, с. Кирилово, с. Лалково, с. Лесово, с. Малко Кирилово,

с. Маломирово, с. Малък манастир, с. Мелница, с. Пчела, с. Раздел, с. Славейково,

с. Стройно, с. Трънково, с. Чернозем.

 

Географска карта на общ. Елхово