Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПК

 

Т.1 Т.3 Публична длъжност име
1/12.12.2023 +   кмет на община Елхово Петър Георгиев Гендов
2/12.12.2023 +   кмет на с. Маломирово Иван Кирилов Коршумов
3/12.12.2023 +   кмет на с. М. манастир Киро Христов Хаджиев
4/12.12.2023 +   кмет на с. Пчела Тодор Динев Тодоров
5/12.12.2023 +   кмет на с. Изгрев Сашо Димитров Ангелов
6/12.12.2023 +   кмет на с. Трънково Елена Желева Танчева
7/12.12.2023 +   кмет на с. Кирилово Петър Георгиев Върбанов
8/12.12.2023 +   кмет на с. Бояново Стоян Димитров Калчев
9/12.12.2023 +   кмет на с. Гранитово Христо Димитров Гечев
10/12.12.2023 +   кмет на с. Мелница Стефан Господинов Пеев
11/12.12.2023 +   кмет на с. Лесово Димитър Георгиев Бившев
12/12.12.2023 +   кмет на с. Раздел Милена Стоянова Колева
13/12.12.2023 +   председател на ОбС Християн Тодоров Кускунов
14/12.12.2023 +   общински съветник Янко Михов Георгиев
15/12.12.2023 +   общински съветник Чавдар Боянов Иванов
16/12.12.2023 +   общински съветник Татяна Петрова Дюлгерова
17/12.12.2023 +   общински съветник Стоянка Иванова Маджарова
18/12.12.2023 +   общински съветник Стоян Иванов Овчаров
19/12.12.2023 +   общински съветник Снежана Христова Делчева
20/12.12.2023 +   общински съветник Петър Андреев Киров
21/12.12.2023 +   общински съветник Николай Тончев Колев
22/12.12.2023 +   общински съветник Мария Стоянова Петрова-Минчева
23/12.12.2023 +   общински съветник Красимир Георгиев Кръстев
24/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Йорданов Гинчев
25/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Георгиев Биволаров
26/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Валентинов Загоров
27/12.12.2023 +   общински съветник Даниел Атанасов Атанасчев
28/12.12.2023 +   общински съветник Господин Динков Брайков
29/12.12.2023 +   общински съветник Блага Димитрова Георгиева