Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПК

 

 

Т.1 Т.3 Публична длъжност име
1/12.12.2023 +  1/15.05.2024 кмет на община Елхово Петър Гендов
2/12.12.2023 +   кмет на с. Маломирово Иван Коршумов
3/12.12.2023 +   кмет на с. М. манастир Киро Хаджиев
4/12.12.2023 +   кмет на с. Пчела Тодор Тодоров
5/12.12.2023 +   кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
6/12.12.2023 +   кмет на с. Трънково Елена Танчева
7/12.12.2023 +   кмет на с. Кирилово Петър Върбанов
8/12.12.2023 +   кмет на с. Бояново Стоян Калчев
9/12.12.2023 +   кмет на с. Гранитово Христо Гечев
10/12.12.2023 +   кмет на с. Мелница Стефан Пеев
11/12.12.2023 +   кмет на с. Лесово Димитър Бившев
12/12.12.2023 +   кмет на с. Раздел Милена Колева
13/12.12.2023 +   председател на ОбС Християн Кускунов
14/12.12.2023 +   общински съветник Янко Георгиев
15/12.12.2023 +   общински съветник Чавдар Иванов
16/12.12.2023 +   общински съветник Татяна Дюлгерова
17/12.12.2023 +   общински съветник Стоянка Маджарова
18/12.12.2023 +   общински съветник Стоян Овчаров
19/12.12.2023 +   общински съветник Снежана Делчева
20/12.12.2023 +   общински съветник Петър Киров
21/12.12.2023 +   общински съветник Николай Колев
22/12.12.2023 +   общински съветник Мария Петрова-Минчева
23/12.12.2023 +   общински съветник Красимир Кръстев
24/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Гинчев
25/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Биволаров
26/12.12.2023 +   общински съветник Димитър Загоров
27/12.12.2023 +   общински съветник Даниел Атанасчев
28/12.12.2023 +   общински съветник Господин Брайков
29/12.12.2023 +   общински съветник Блага Георгиева
30/27.03.2024 +   общински съветник Ана Генчева