Структура

Списък на общинските съветници по изборни листи

Име, презиме, фамилия

Изборна листа

Блага Димитрова Георгиева ПП ГЕРБ
Десислава Стефанова Славова ПП ГЕРБ
Димитър Георгиев Биволаров ПП ГЕРБ
Йовка Драгоева Иванова ПП ГЕРБ
Мария Стоянова Петрова-Минчева ПП ГЕРБ
Николай Тончев Колев ПП ГЕРБ
Снежана Христова Делчева ПП ГЕРБ
Станка Великова Хаджиева ПП ГЕРБ
Янко Михов Георгиев ПП ГЕРБ
Красимир Георгиев Кръстев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Мария Христова Атанасова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Стоян Иванов Овчаров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Стоянка Иванова Маджарова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Татяна Петрова Дюлгерова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Димитър Валентинов Загоров Движение ЗАЕДНО за промяна
Димитър Йорданов Гинчев Движение ЗАЕДНО за промяна
Диян Апостолов Шахпазов Движение ЗАЕДНО за промяна