Кметства

Администрация в населените места

с. Бояново кмет Веселина Пехливанова 04723 / 2222
с. Гранитово кмет Христо Гечев 04722 / 2233
с. Изгрев кмет Сашо Ангелов 047201 / 229
с. Лесово кмет Димитър Бившев 04725 / 2265
с.Маломирово кмет Мара Калчева 04726 / 2226
с. Мелница км. наместник Стефан Пеев 04728 / 2225
с. М. манастир кмет Киро Хаджиев 04727 / 2230
с. Пчела кмет Георги Хаджиев 047204 / 311
с. Жребино км. наместник Мария Желева 04720 / 2265
с. Кирилово км. наместник Петър Върбанов 04729 / 2315
с. Раздел км. наместник Антония Гаджонова 04724 / 2266
с. Трънково км. наместник Елена Танчева 047203 / 272
с. Борисово км. наместник Руска Радева 047202 / 314
с. Вълча поляна км. наместник Величка Динева 04724/ 2335
с. Г. Дервент км. наместник Иван Франсъзов 04724 / 2227
с. Добрич км. наместник Иван Георгиев 04726 / 2272
с. Лалково км. наместник Руска Трънкова 04724 / 2331
с. Чернозем км. наместник Паскал Караников 04726 / 2285
с. М. Кирилово специалист Стефан Пеев 04728 / 2275
с. Славейково специалист Пенка Павлова 04726 / 2266
с. Стройно специалист Атанас Борисов 047202 / 319