Работно време

Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8,00 ч до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

 

Работното време на служителите в „Центъра за административно обслужване” – “Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси“ е от 8,00 ч до 17,00 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.

 

Приемно време за граждани:

Кмет – всеки първи понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа

Зам.кметове – всеки втори и трети понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа.

Секретар – всеки четвърти понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа

-вторник ,сряда и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа

 

Работно време на кметства и кметски наместничества:

всеки работен ден от 8,00 ч до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

с изключение на с.Славейково, с.Малко Кирилово и с.Стройно:

всеки работен ден от 8,00 ч до 12,00 ч.

 

Приемно време за граждани в кметства и  в кметски наместничества:

Кмет – всеки първи и трети петък на месеца от 13.00 до 17.00 часа

Кметски наместник – всеки първи и трети петък на месеца от 13.00 до 17.00 часа