Работно време

Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8:00 ч до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 

Работното време на служителите в „Центъра за административно обслужване” – “Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси“ е от 8:00 ч до 17:00 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19:00 ч.

 

Приемно време за граждани:

Кмет – всеки първи понеделник на месеца от 14:00 до 17:00 часа;

Зам. кметове – всеки втори и трети понеделник на месеца от 14:00 до 17:00 часа;

Секретар – всеки четвърти понеделник на месеца от 14:00 до 17:00 часа;

-вторник ,сряда и четвъртък от 15:00 до 17:00 часа.

 

Работно време на кметства и кметски наместничества:

всеки работен ден от 8:00 ч до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 часа;

с изключение на с. Славейково, с. Малко Кирилово и с. Стройно –

всеки работен ден от 8:00 ч до 12:00 ч.

 

Приемно време за граждани в кметства и в кметски наместничества:

Кмет – всеки първи и трети петък на месеца от 13:00 до 17:00 часа;

Кметски наместник – всеки първи и трети петък на месеца от 13:00 до 17:00 часа.