Детски градини

ДГ „Невен“ на ул. „Славянска“ № 6 ДГ „Невен“ на ул. „Ангел Вълев“ № 19
 

ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕВЕН”

ГР. ЕЛХОВО

УЛ. ”СЛАВЯНСКА” №6

ТЕЛ.: 0478/88062

e-mail: info-2832134@edu.mon.bg

www.dg-neven.com

Детска градина „Невен“ е целодневна градина с общинско финансиране.

Намира се в центъра на град Елхово, разположена в две сгради на ул. „Славянска“ № 6 и ул. „Ангел Вълев“ № 19, с капацитет 200 деца.

Детската градина е въведена в експлоатация на 01.06.1975  година.

Децата са разпределени на възрастов принцип в 8 групи: 2 яслени групи за деца от 1 година до навършване на 3 години.

В сградата на ул. „Ангел Вълев“ № 19, към детската градина се предлага храна за обедно хранене „Млечна кухня“ на деца от 10 месеца до 3 години отглеждани в домашни условия.

Към детската градина има изнесени групи към ДГ „Невен“, също с целодневна организация в селата Гранитово и Лесово с 48 места общо.

КЪДЕ ИГРАЕМ? В сградите има обособени занимални за игри и провеждане на образователно-възпитателния процес на децата, спални, приемни, офиси за разпределяне на храната, собствени санитарни помещения, много и разнообразни играчки и дидактични материали.

Дворните части, от общо 7300 кв. м., са спокойно и обезопасено място за игри, отдих и спорт на децата през пролетно-летните дни.

През 2018 година, по проект на Община Елхово „Оборудване и обзавеждане на общинска инфраструктура“, детска градина „Невен“, финансиран от Държавен Фонд „Земеделие“, бе извършена цялостна подмяна на съоръженията за игра в дворовете, отоплителните инсталации и асансьорните уредби.

Бе извършено цялостно преобзавеждане на групите, кухненските блокове, обзавеждането и техниката в административните кабинети.

КАКВО УЧИМ? Възпитанието и обучението на децата се осъществява по образователна програма за предучилищно възпитание, утвърдена от МОН и по програмна система на детската градина, съобразена с познавателните книжки „Ръка за ръка“ на изд. „Просвета“. Учебното съдържание по образователни направления по Български език и литература, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Физическа култура, Конструиране и технологии е ориентирано към овладяване на фундаментални знания и умения, необходими за формиране на детето като самостоятелна личност.

Предлагаме допълнителни педагогически дейности по английски език, мажоретен състав, аеробика, народни танци, изобразително изкуство, както и занимания по интереси по групите, които са съобразени с предпочитанията на децата в различните групи и се ръководят от квалифицирани преподаватели.

Заниманията по интереси по групите са: Арт клуб, Клуб „Палитра“, Клуб по модерни танци, Клуб по театрално творчество, които се ръководят от учителите на групите.

В работата ни приоритет е подготовката на децата за училище!!!

ЕКИП: Нашият екип е съчетание от старши учители с над 15 годишен опит в работата с деца и по-млади учители, с амбиции, прилагащи успешно иновативни методи в работата, с ентусиазъм, които много успешно работят и общуват, както с децата, така и с техните семейства.

ЦЕЛТА НА ЕКИПА НИ Е: Създаването на спокойно и уютно място на децата. Значимите неща за нас са: здраве, спокойствие, успешна социализация, възпитаване на добродетели, интелектуално и творческо развитие на децата, които постигаме с много всеотдайност, старание, внимание, обич, търпение и иновативност.

ПРИЕМ НА ДЕЦА: Детската градина приема деца на възраст от 1 година до 3 години в яслените групи към градината и деца на възраст от 3 до 7 години в градинските групи, целогодишно, при наличие на свободни места.

Това е домът на Вашите деца!

Винаги сте добре дошли при нас!

Очакваме Ви!


ДГ „НАДЕЖДА”

ДЕТСКА ГРАДИНА „НАДЕЖДА”

град Елхово, ул. ”Черно море” №55

тел.: 0478/88060, 0879296641

e-mail: info-2832133@edu.mon.bg

www.dgnadejda.com

Детска градина „Надежда”, гр. Елхово осигурява спокойствие и щастливо детство на децата, които я посещават. Посрещаме с усмивка, даваме топлина и обич, уют , ласка и подкрепа, изпращаме с най-скъпи спомени, които остават за цял живот. Най-важните тук са децата, които я изпълват с живот и усмивки, учителите и всички, които се грижат за тях, носещи дух, интелект, инициативност и всеотдайност и родителите, с които заедно, правим стъпка след стъпка по пътя на познанието и подготовката на децата за училището и живота. Прекрасният колектив на детската градина е този, който я прави привлекателна за децата и семействата им – екип от професионалисти, устремени и амбициозни, решени да дадат най-доброто от себе си в полза на децата.

На 5.11.1985 година новопостроената сграда на ДГ ”Надежда” отваря врати за най-малките жители на гр. Елхово, като капацитетът й е 150 деца. Проектът е типов, но функционален, с три отделни входа, като във всеки са разположени по две от 6-те групи. От 2009 година двете детски групи в селата Маломирово и Бояново са филиали на ДГ ”Надежда” и в тях се отглеждат и възпитават общо 45 деца.От подготвителните групи на детската градина всяка година излизат щастливи деца, общителни и отворени към света и новостите, което прави адаптирането им към училищната среда по-успешно. Децата разполагат със спортен салон, любимо място за игри, развлечения, празници и спорт , където се провеждат празници и развлечения. Ползват музикален салон с уредба и микрофони, където се провеждат ситуации по музика. Всяка група организира Дни на отворените врати, с открити практики  и съвместни с родителите работилници. ДГ “Надежда“ организира много дейности с родители. Участва във всички общински инициативи. Децата имат модерни пособия, материали и играчки, изградена е приятна, красива и наситена с материали за дейности среда. Дворът е обширен, поддържан в добро състояние, с площадка с пясъчник за всяка група. Детската градина има традиции в областта на народното творчество, децата печелят всяка година при участие награди от фолклорни фестивали и това е резултат от общите усилия на деца, учители и родители, Община. Награди от участия децата имат и от фестивали за поезия, модерни танци и песни.

Проектите, които детската градина е спечелила и реализирала:

1.”Да си помагаме” – Чарити Ноу Хау

2.”Ограмотяване и подготовка за училище” – „Отворено общество”

3.Деца с увреждания в масовите групи – „Екип”

4.”Живеем и израстваме заедно” – МОН

5.”За чиста околна среда” – МОСВ, два проекта

6.”Да си подадем ръка” – Общината, в партньорство с ДГ, МОН

7.”Образованието – път към по-добро бъдеще” – Община Елхово, ДГ е участвала

8.“Толерантни към различието“ – МОН

9.“За чиста околна среда“ – МОСВ

10.“Ръка за ръка, в полза на децата“ – МОН

11.НП“ С грижа за всеки ученик“ – МОН

12.НП“Развитие на системата на предучилищното образование“ МОН

13.Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-МОН

Целодневна детска градина „Надежда” е прозорец към света за най-малките деца. Тук се научават да бъдат толерантни, етични, създават се навици и умения за игри, занимания и общуване, учат се да правят избор. В детската градина се стремим да продължаваме семейното възпитание и традиции, да се опознаваме и да се подкрепяме в полза на децата. Изграждаме подкрепяща, развиваща, динамична и плътна заобикаляща ги среда, за да израстват знаещи, можещи и уверени млади хора.