Обслужващи звена

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

гр. Елхово

ул.”Калоян” 13

тел.: 0478 / 88066

e-mail: [email protected]

В съответствие с държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците ОбДК – Елхово, като извънучилищно звено, работи основно за осмисляне свободното им време, стимулиране и развитие на познавателните им интереси и творчески способности. ОбДК създава условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца в областта на науката и изкуството, организира колективни и индивидуални форми и изяви на общинско, регионално, национално и международно ниво. Към извънучилищното звено и Сдружението към него функционират групи по англ. език, детско-юношески танцов ансамбъл “ Яница “, мажоретен състав и групи по аеробика, вокална група, група по народно пеене, школа по пиано, школа по живопис, литературен кръжок и „Приятели на книгата „ школа по математика , групи по футбол и лека атлетика , в които участват около 400 деца

Многобройни са участията и успехите на възпитаниците на ОбДК. Комплексът осигурява на децата в Елхово богат и разнообразен извънучилищен живот, задоволява желанията и потребностите на различни групи деца.