Обслужващи звена

ОбДК – Елхово

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

гр. Елхово

ул.”Калоян” 13

тел.: 0478 / 88066

e-mail:  info-2831804@edu.mon.bg

www.odk-el.com

В съответствие с държавната политика за възпитание и развитие на децата и учениците, ОбДК – Елхово, като извънучилищно звено, работи основно за осмисляне свободното им време, стимулиране и развитие на познавателните им интереси и творчески способности. ОбДК създава условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца в областта на науката и изкуството, организира колективни и индивидуални форми и изяви на общинско, регионално, национално и международно ниво. Към извънучилищното звено и Сдружението към него функционират групи по англ. език, детско-юношески танцов ансамбъл “Яница“, мажоретен състав и групи по аеробика, вокална група, група по народно пеене, школа по пиано, школа по живопис, литературен кръжок и „Приятели на книгата„ школа по математика, групи по футбол и лека атлетика, в които участват около 400 деца.

Многобройни са участията и успехите на възпитаниците на ОбДК. Комплексът осигурява на децата в Елхово богат и разнообразен извънучилищен живот, задоволява желанията и потребностите на различни групи деца.