Субсидии на превозвачи

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – дата на публикуване 14.02.2024 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.дата на публикуване 15.03.2023 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.