КОРОНАВИРУС COVID-19

Денонощен телефон относно въпроси за Коронавирус – 02 807 87 57;

За Дирекция „Социално подпомагане“ : 0478 88054 и 0478 83054   от 9.00-17.30 ч;

За Служба „ Социални дейности“: 0478 88 487 и 0478 88036   от 8-12 ч. и от 13-17 ч.

На посочените телефони да се обаждат само самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, с необходимост от помощ при закупуване на лекарства и покупки от първа необходимост, които не ползват социалните услуги Личен асистент, Домашен помощник и Домашен социален патронаж.


З А П О В Е Д И

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/ към Министерство на Здравеопазването

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ – Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

Кампания “България се ваксинира”

Н О В И Н И: