Регистрация на кладенци

Община Елхово и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ напомнят на фирмите и  гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), … Прочети още »

Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2021

Съгласно заповед № РД-723/ 09.11.2020 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово … Прочети още »

Временно преустановяване изпълнението на линиите ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО – БУРГАС през почивните дни

Общинска администрация при община Елхово съобщава, че по инициатива на превозвача  ЕТ „Радка Койчева – Колхида Турс 99“ извършващ обществен превоз на пътници, обслужващ автобусни линии възложени от община Елхово … Прочети още »

Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 30.10.2020 г. (Петък) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД, организират кампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци … Прочети още »

План за интегрирано развитие на Община Елхово (ПИРО) за периода 2021-2027 в процес на подготовка

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., одобрени от … Прочети още »

Община Елхово сключи договор по Процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ към Оперативна програма „Региони в растеж”

На 29.09.2020 г. се сключи административен договор  № BG16RFOP001-3.002-0044-C01 между Община Елхово и Министерство на регионалното развитие и благоустройство по Процедура № BG16RFOP001-3.002 – Подкрепа за професионалните училища в Република … Прочети още »

Община Елхово продължава мащабната програма за подобряване на инфраструктурата

Започна полагането на първия пласт асфалт на ул. „Ангел Кънчев“, която улица е с дължина близо километър. Изцяло подменени са тротоарните настилки, а уличното платно е оформено с нови бордюри. … Прочети още »

Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

От 14 септември 2020 г. в община Елхово отново стартира изпълнението на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от … Прочети още »

Учениците от Центровете за настаняване от семеен тип с подаръци за Първия учебен ден

Общо 13 деца и ученици от двата Центъра за настаняване от семеен тип в град Елхово получиха индивидуални подаръци за 15 септември. Всеки от тях получи таблет, оборудван с допълнителен … Прочети още »

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

Община администрация – Елхово информира, че на 03.09.2020 г. (четвъртък)  след 18:00 часа, ще се извършат обработки срещу кърлежи на зелени площи общинска собственост и обработка срещу имаго на комари … Прочети още »