Списък на лицата допуснати до събеседване за длъжност„Домашен помощник“, „Медицински специалист“ и „Хигиенист“

Община Елхово обявява: СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТ„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“, „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ И „ХИГИЕНИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЕЛХОВО“ Събеседване с допуснатите кандидати ще се … Прочети още »

Списък на лицата НЕдопуснати до събеседване за длъжност„Домашен помощник“, „Медицински специалист“ и „Хигиенист“

Община Елхово обявява: СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТ„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“, „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ И „ХИГИЕНИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЕЛХОВО“

Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О               Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0089, проект „Патронажна грижа + в община Елхово“, процедура … Прочети още »

Стартира прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О             Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0089 по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово ”, … Прочети още »

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2020 г. Адрес Секция Час на предаване гр. Елхово – читалище 310700001 11:45 гр. Елхово … Прочети още »

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

В изпълнение на Закона за социалните услуги в Община Елхово от 01.04.2021 г. в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са назначени първите 16 лица на длъжност „социален асистент“. При подписване на … Прочети още »

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2020 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО секция № населено … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО

В съответствие с указанията на министъра на здравеопазването във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. в условията на епидемична обстановка Ви уведомяваме, че … Прочети още »

Kонкурс за управител на „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД обявява Общински съвет – Елхово с решение № 148/15/11/

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР №1-ЕЛХОВО“ ЕООД ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НАРЕДБА № … Прочети още »

Общински съвет – Елхово обявява конкурс за управител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД с решение №147/15/10/

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА “СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ГР. ЕЛХОВО ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА … Прочети още »