Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

чл. 35, ал. 1 – т. 1 чл. 35, ал. 1 – т. 3 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
1 14.5.2018     Елица Ангелова Бургасчиева
3 29.5.2018     Росица Георгиева Димитрова
5 29.5.2018     Анелия Желязкова Добрева
7 29.5.2018     Атанас Борисов Борисов
9 29.5.2018     Валентина Атанасова Маринова
11 29.5.2018     Жана Тодорова Драгоева
13 29.5.2018     Живко Ненов Генушев
15 29.5.2018     ИванаГеоргиева Бординяшка
17 29.5.2018     Ивелина Стоилова Желева
19 29.5.2018     Натали Цанкова Танева
21 29.5.2018     Радина Георгиева Атанасова
23 30.5.2018     Велик Динков Великов
25 30.5.2018     Иван Тончев Франсъзов
27 30.5.2018     Руска Стоянова Трънкова
31 31.5.2018     Руска Ганчева Радева
33 1.6.2018     Галя Атанасова Кюстелова
33-A 1.6.2018     Живка Тодорова Кафеджиева
35 1.6.2018     Добринка Иванова Джорева
35-А 1.6.2018     Пепа Петрова Кючукова
37 1.6.2018     Иван Георгиев Георгиев
39 1.6.2018     Мирослава Борисова Тонева
41 1.6.2018     Павлин Асенов Илиев
43 1.6.2018     Стойка Георгиева Кърджева
45 1.6.2018     Ташка Желязкова Челебиева 
47 1.6.2018     Теодора Стоянова Стоянова
49 4.6.2018     Валентина Георгиева Караджова
51 4.6.2018     Габриела Иванова Атанасова
53 4.6.2018     Георги Атанасов Ненов
55 4.6.2018     Мария Георгиева Петрова
57 4.6.2018     Таня Иванова Стоянова
59 4.6.2018     Христина Петрова Карапавлова
61 4.6.2018     Христо Христов
63 5.6.2018     Величка Кръстева Динева
65 5.6.2018     Веса Методиева Алексиева-Димитрова
67 5.6.2018     Галина Димитрова Янузова
69 5.6.2018     Галина Костадинова Калканджиева
71 5.6.2018     Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова
73 5.6.2018     Мариана Ст. Славова- Милева
75 5.6.2018     Мария  Какърова
77 5.6.2018     Нина Желязкова Методиева
79 5.6.2018     Паскал Димитров Караников
81 5.6.2018     Петя Георгиева Назърова-Караджова
83 5.6.2018     Славена Вълкова Вълкова
85 5.6.2018     Стоянка  Драганова  Бургасчиева
87 6.6.2018     Албена Стефанова Драгоева
89 6.6.2018     Атанас Стоянов Костов
91 6.6.2018     Даниела Иванова Минкова
93 6.6.2018     Диана Василева Кьосева
95 6.6.2018     Дияна Друмева Михнева
97 6.6.2018     Добринка Карамфилова Дженкова
99 6.6.2018     Еленка Димитрова Долапчиева
101 6.6.2018     Жанка Георгиева Иванова
103 6.6.2018     Жулиета Иванова Камбурова
105 6.6.2018     Иван Димитров Георгиев
107 6.6.2018     Ивелина Славчева Романова
109 6.6.2018     Недялка Георгиева Тодорова
111 6.6.2018     Недялка Христова Славова
113 6.6.2018     Николинка Иванова Петрова
115 6.6.2018     Радка Георгиева Петрова
117 6.6.2018     Славка Иванова Дражева
119 6.6.2018     Таня Стойкова Пехливанова
121 6.6.2018     Ташко Апостолов Апостолов
123 7.6.2018     Ана Иванова Георгиева
125 7.6.2018     Андон Колев Андонов
127 7.6.2018     Венета Атанасова Димитрова
129 7.6.2018     Кольо Петров Джаръков
131 7.6.2018     Милена Христова Василева
133 7.6.2018     Неделина Атанасова Петева
135 7.6.2018     Тодорка Стефанова Иванова
137 8.6.2018     Кръстина Петкова Стефанова
139 8.6.2018     Милена  Панчева
141 11.6.2018     Павлин Иванов Иванов
143 15.6.2018     Галина Георгиева Вълева
145 18.6.2018     Светлана Иванова Илчева
147 19.6.2018     арх.Емилия Кузова Русева
55-a 04.06.2018     Петко Петров Радичков
150 13.11.2018     Красимира Иванова Иванова
148 15.08.2018     Сияна Иванчева Нейчева
153 04.04.2019     Мара Йовчева Добрева
154 04.04.2019     Димитър Георгиев Бъчваров
155 10.04.2019     Петя Методиева Георгиева
156 07.05.2019     Виолета Тенева Бакалова
157 10.12.2019     Антония Николаева Гаджонова
158 08.01.2020     Петя Христова Димитрова
159 07.02.2020     Георги Петров Мерджанов
160 07.02.2020     Стефан Илиев Димитров
161 28.05.2020     Гергана Борисова Кирова
162 03.11.2020     Даниела Любомирова Трендафилова
163 01.12.2020     Румяна Георгиева Арабаджиева