Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

чл. 35, ал. 1 – т. 1 чл. 35, ал. 1 – т. 3 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
3 29.5.2018     Росица Димитрова
5 29.5.2018     Анелия Добрева
7 29.5.2018     Атанас Борисов
9 29.5.2018     Валентина Маринова
11 29.5.2018     Жана Драгоева
15 29.5.2018     Ивана Бординяшка
17 29.5.2018     Ивелина Желева
21 29.5.2018     Радина Атанасова
23 30.5.2018     Велик Великов
25 30.5.2018     Иван Франсъзов
27 30.5.2018     Руска Трънкова
31 31.5.2018     Руска Радева
33 1.6.2018     Галя Кюстелова
33-A 1.6.2018     Живка Кафеджиева
35 1.6.2018     Добринка Джорева
35-А 1.6.2018     Пепа Кючукова
37 1.6.2018     Иван Георгиев
39 1.6.2018     Мирослава Тонева
41 1.6.2018     Павлин Илиев
45 1.6.2018     Ташка Челебиева 
53 4.6.2018     Георги Ненов
55 4.6.2018     Мария Петрова
57 4.6.2018     Таня Стоянова
61 4.6.2018     Христо Христов
63 5.6.2018     Величка Динева
65 5.6.2018     Веса Алексиева-Димитрова
67 5.6.2018     Галина Янузова
69 5.6.2018     Галина Калканджиева
71 5.6.2018     Димитринка Димитрова-Налбантова
73 5.6.2018     Мариана Славова- Милева
75 5.6.2018     Мария  Какърова
77 5.6.2018     Нина Методиева
79 5.6.2018     Паскал Караников
81 5.6.2018     Петя Назърова-Караджова
83 5.6.2018     Славена Вълкова
85 5.6.2018     Стоянка Бургасчиева
87 6.6.2018     Албена Драгоева
89 6.6.2018     Атанас Костов
91 6.6.2018     Даниела Минкова
93 6.6.2018     Диана Кьосева
95 6.6.2018     Дияна Михнева
97 6.6.2018     Добринка Дженкова
101 6.6.2018     Жанка Иванова
103 6.6.2018     Жулиета Камбурова
105 6.6.2018     Иван Георгиев
107 6.6.2018     Ивелина Романова
109 6.6.2018     Недялка Тодорова
115 6.6.2018     Радка Петрова
119 6.6.2018     Таня Пехливанова
123 7.6.2018     Ана Георгиева
125 7.6.2018     Андон Андонов
127 7.6.2018     Венета Димитрова
131 7.6.2018     Милена Василева
133 7.6.2018     Неделина Петева
135 7.6.2018     Тодорка Иванова
137 8.6.2018     Кръстина Стефанова
139 8.6.2018     Милена Панчева
141 11.6.2018     Павлин Иванов
143 15.6.2018     Галина Вълева
145 18.6.2018     Светлана Илчева
147 19.6.2018     арх. Емилия Русева
55-a 04.06.2018     Петко Радичков
148 15.08.2018     Сияна Нейчева
154 04.04.2019     Димитър Бъчваров
155 10.04.2019     Петя Георгиева
157 10.12.2019     Антония Гаджонова
158 08.01.2020     Петя Димитрова
160 07.02.2020     Стефан Димитров
161 28.05.2020     Гергана Кирова
162 03.11.2020     Даниела Трендафилова
163 01.12.2020     Румяна Арабаджиева
164 10.05.2021     Ангелина Генова
166 09.07.2021     Дияна Калчева
167 09.07.2021     Николина Кънева
168 05.10.2021     Стоянка Маринова
169 26.11.2021     Господин Пеев
170 04.01.2022     Атанаска Каишева
171 14.04.2022     Янка Петрова
172 20.03.2023     Лидия Кръстева
173 05.09.2023     Йордана Бакалова
174 03.10.2023     Цветанка Христова