Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

чл. 35, ал. 1 – т. 1 чл. 35, ал. 1 – т. 3 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
вх.№ дата вх.№ дата
1 14.5.2018     Елица Бургасчиева
3 29.5.2018     Росица Димитрова
5 29.5.2018     Анелия Добрева
7 29.5.2018     Атанас Борисов
9 29.5.2018     Валентина Маринова
11 29.5.2018     Жана Драгоева
13 29.5.2018     Живко Генушев
15 29.5.2018     Ивана Бординяшка
17 29.5.2018     Ивелина Желева
19 29.5.2018     Натали Танева
21 29.5.2018     Радина Атанасова
23 30.5.2018     Велик Великов
25 30.5.2018     Иван Франсъзов
27 30.5.2018     Руска Трънкова
31 31.5.2018     Руска Радева
33 1.6.2018     Галя Кюстелова
33-A 1.6.2018     Живка Кафеджиева
35 1.6.2018     Добринка Джорева
35-А 1.6.2018     Пепа Кючукова
37 1.6.2018     Иван Георгиев
39 1.6.2018     Мирослава Тонева
41 1.6.2018     Павлин Илиев
43 1.6.2018     Стойка Кърджева
45 1.6.2018     Ташка Челебиева 
47 1.6.2018     Теодора Стоянова
49 4.6.2018     Валентина Караджова
51 4.6.2018     Габриела Атанасова
53 4.6.2018     Георги Ненов
55 4.6.2018     Мария Петрова
57 4.6.2018     Таня Стоянова
59 4.6.2018     Христина Карапавлова
61 4.6.2018     Христо Христов
63 5.6.2018     Величка Динева
65 5.6.2018     Веса Алексиева-Димитрова
67 5.6.2018     Галина Янузова
69 5.6.2018     Галина Калканджиева
71 5.6.2018     Димитринка Димитрова-Налбантова
73 5.6.2018     Мариана Славова- Милева
75 5.6.2018     Мария  Какърова
77 5.6.2018     Нина Методиева
79 5.6.2018     Паскал Караников
81 5.6.2018     Петя Назърова-Караджова
83 5.6.2018     Славена Вълкова
85 5.6.2018     Стоянка Бургасчиева
87 6.6.2018     Албена Драгоева
89 6.6.2018     Атанас Костов
91 6.6.2018     Даниела Минкова
93 6.6.2018     Диана Кьосева
95 6.6.2018     Дияна Михнева
97 6.6.2018     Добринка Дженкова
99 6.6.2018     Еленка Долапчиева
101 6.6.2018     Жанка Иванова
103 6.6.2018     Жулиета Камбурова
105 6.6.2018     Иван Георгиев
107 6.6.2018     Ивелина Романова
109 6.6.2018     Недялка Тодорова
111 6.6.2018     Недялка Славова
113 6.6.2018     Николинка Петрова
115 6.6.2018     Радка Петрова
117 6.6.2018     Славка Дражева
119 6.6.2018     Таня Пехливанова
121 6.6.2018     Ташко Апостолов
123 7.6.2018     Ана Георгиева
125 7.6.2018     Андон Андонов
127 7.6.2018     Венета Димитрова
129 7.6.2018     Кольо Джаръков
131 7.6.2018     Милена Василева
133 7.6.2018     Неделина Петева
135 7.6.2018     Тодорка Иванова
137 8.6.2018     Кръстина Стефанова
139 8.6.2018     Милена Панчева
141 11.6.2018     Павлин Иванов
143 15.6.2018     Галина Вълева
145 18.6.2018     Светлана Илчева
147 19.6.2018     арх. Емилия Русева
55-a 04.06.2018     Петко Радичков
150 13.11.2018     Красимира Иванова
148 15.08.2018     Сияна Нейчева
153 04.04.2019     Мара Добрева
154 04.04.2019     Димитър Бъчваров
155 10.04.2019     Петя Георгиева
156 07.05.2019     Виолета Бакалова
157 10.12.2019     Антония Гаджонова
158 08.01.2020     Петя Димитрова
159 07.02.2020     Георги Мерджанов
160 07.02.2020     Стефан Димитров
161 28.05.2020     Гергана Кирова
162 03.11.2020     Даниела Трендафилова
163 01.12.2020     Румяна Арабаджиева
164 10.05.2021     Ангелина Генова
165 21.06.2021     Валентина Парашкевова
166 09.07.2021     Дияна Калчева
167 09.07.2021     Николина Кънева