Кметове на Елхово

(1878 – 2023)

ДИМИТЪР ТАБАКОВ

Председател на Временния окръжен съвет
на окръг Къзъл-агач до 21 юли 1878 г.

При Временното руско управление в България, Одринският административен съвет назначава за Председател на Временния окръжен съвет на окръг Къзъл-агач Димитър Табаков, който изпълнява тази длъжност до 21.VІІ.1978 г. , когато я предава на Атанас Илиев.

Цялата му администрация се състои от 1 чауш / полицай / и писаря В. Лолов. Опитва се да въдвори що-годе някакъв административен ред и да намали върлуващото разбойничество в пограничния район.


поручик АЛЕКСАНДЪР МАСЛОВ

АЛЕКСАНДЪР МАСЛОВ

Окръжен началник на окръг Къзъл-агач
от юли 1878 г. до 9 ноември 1878 г.

В средата на юли 1878 г. в Елхово е назначен нов Окръжен началник – поручик Маслов.

Александър Маслов е руски офицер от 1-ва Туркестанска артилерийска бригада. Изпълнява длъжността Окръжен началник на окръг Казъл-Агач в състава на Сливенска губерния до 9.ХІ.1878 г., когато е преместен за окръжен началник на Новозаторски окръг.


АТАНАС ИЛИЕВ

АТАНАС ИЛИЕВ

Председател на Окръжен съвет на окръг Къзъл-агач
от 21 юли 1878 г. до 9 ноември 1878 г.
Окръжен и Околийски началник на окръг и околия Къзъл-агач
от 9 ноември 1878 г. до 31 май 1879 г.

В средата на юли 1878 г. заедно с поручик Александър Маслов, в Къзъл-агач пристига и новоназначения Председател на Окръжен съвет- Къзъл-агач, българина Атанас Илиев. Роден е на 2 февруари 1852 г. в гр. Стара Загора – учител, общественик, фолклорист, действителен член на БАН от 1900 г. Завършва гимназия в гр. Табор в Чехия през 1871 г., и славянска филология в Прага през 1974 г. Учител е в Стара Загора 1874-1875 г., в Горна Оряховица 1878 г. и София 1888-1892 г. Директор на Девическата гимназия в Стара Загора 1892-1900 г., 1903-1905 г. Председател на Окръжен съвет Елхово от 21 юли 1878 г. до 9 ноември 1878 г. и Околийски началник на Елхово от 9 ноември 1878 г., до 31 май 1879 г.Окръжен управител на Стара Загора 1884 -1885 г., Шумен 1885 -1886 г., Началник на училищния отдел при Българската екзархия в Цариград 1900-1903 г. Атанас Илиев е депутат в V-то ВНС 1911 г. Награден от Временното руско управление със Сребърен медал “ЗА УСЪРДИЕ”, за носене на гърди на Станиславска лента. Умира на 12 февруари 1927 г. в гр. Стара Загора. На 21.VІІ.1878 г. Атанас Илиев приема длъжността Председател на Окръжен съвет на окръг Къзъл-агач от Димитър Табаков.

По това време Окръжният съвет е единствената управленска и административна структура. В това си качество, заедно с Окръжния началник поручик Маслов управляват окръга, състоящ се от 160 села.


ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ

ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ

Околийски началник на околия Къзъл-агач
от 4 юни 1879 г.


Желязко Петков е роден в Стара Загора през 1845г. в патриотично занаятчийско семейство.

На 4. VІ. 1879 г. на мястото на Атанас Илиев, за Околийски началник на Къзъл-агаческа околия е назначен Желязко Петков Жетварски. Роден е през 1840 г. в с. Карпосча, Старозагорско. През 1878 г. участва в боевете на Шипка като опълченец. От май 1878 г. до юни 1879 г. е Председател на Административния окръжен съвет – Стара Загора, а от 4.VІ.1879 г. е Околийски началник на Казъл-агаческа околия . Умира на 30.VІІ.1913 г.


СТОЯН КЪНЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от 1880 г. и от 1887 г. до 1889 г.

Стоян Кънев е кмет на Къзъл-агач 2 мандата. Учредител е на Земеделската банка в Елхово- през 1880 г. По време на втория му мандат, до към края на 1889 г. помощник кмет е Димитър Добрев.


КОСТАДИН ДОНЧЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от 1883 г. до 1884 г.

През 1883 и 1884 г. кмет на Къзъл-агач е Костадин Дончев. Учител от преди Освобождението на България, известен сред населението като “Стария даскал”. Един от основателите на Революционния комитет в Къзъл-агач през 1871 г., вероятно с личното участие на Васил Левски.


ВАСИЛ МАРКОВ

ВАСИЛ МАРКОВ

Кмет на Къзъл-агач от 1885 г. до 1886 г.

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 25 май 1910 г. до10 юли 1910 г.

Васил Марков се заселва се в Къзъл-агач след Осбождението. Завършил е Робер-колеж в Цариград. Бил е Околийски началник на Къзъл–агач. Член е на Народно-либералната партия /Стамболовистката партия/ и касиер на същата в околията. Един от основателите на Къзъл-агаческата Популярна банка, кооперативно дружество за кредит и спестовност – 15 август 1911 г.


ЖЕЛЯЗКО БАХЧЕВАНОВ

Кмет на Къзъл-агач
1892 г.

Няма данни за биографията и дейността му като кмет .


ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ

Кмет на Къзъл-агач от 1892 г. до 1893 г.
от 23 ноември 1902 г. до 19 декември 1906 г.

Иван Желязков е кмет на Къзъл-агач 2 мандата. По време на първия му мандат, през 1892 г. с доброволен труд на населението, общински средства и помощ от държавата е завършена сграда за училище: двуетажна с 12 класни стаи и 4 кабинета . През втория му мандат /1906 г./ в Къзъл-агач започва да излиза в-к “Забравен край “, 4 пъти в месеца-вестник за стопанство, икономика и книжнина. Прекратява съществуването си през 1907 г.


ДИНКО КАСЪРОВ

ДИНКО КАСЪРОВ

Кмет на Къзъл-агач от 1894 г. до 17 януари 1897 г.

Динко Касъров е бил е учител в Къзъл-агач около1883 г. От 1894 г.е кмет на Къзъл-агач, като кметува до 17 януари 1897 г. След това е помощник кмет.


СТОЯН ЯЛАМОВ

СТОЯН ЯЛАМОВ

Кмет на Къзъл-агач
от 18 януари 1897 г. до 16 октомври 1898 г.
от 2 март 1914 г. до 11 април 1915 г.
от 30 юли 1918 г. до 7 февруари 1919 г.

Стоян Д. Яламов е кмет на Къзъл-агач 3 мандата и Помощник-кмет през 1906 -1907 г. Той е един от основателите на Къзъл-агач ката Популярна банка – дружество за кредит и спестовност (15 август 1911 г.). През 1914 г. е създадено Културно-благотворително дружество “Тракия” в Елхово. Починал на 18.10.1937 г.


ГЕОРГИ СТОЯНОВ

Кмет на Къзъл-агач
от 17 октомври 1898 г. до 1899 г.
от 10 ноември 1901 г. до 13 ноември 1902 г.

Няма биографични данни и сведения за дейността му като кмет.


МИНЧО ЯНЧЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от януари 1900 г. до 10 ноември 1901 г.

По време на неговия мандат – във връзка с предстоящото ново административно деление на страната, делегация от Къзъл-агач заминава за София. Обходени са всички министри, водачите на различни политически партии и голям брой народни представители. В резултат на активната политика на населението , ръководството на Къзъл-агач и Народното събрание с 90 срещу 15 гласа решава Къзъл–агач да остане център на новата околия, а съседната Каваклийска околия е закрита.


ЖЕЛЬО МИХОВ

Кмет на Къзъл-агач
от 20 декември 1906 г. до 31 декември1907 г.
Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 13 април 1923 г. до 10 юни 1923 г.

Занимава се със земеделие. Регистриран е като виден земеделски производител в Българския алманах за 1911 г. Няколко мандата е и общински съветник. Той е един от основателите и член на Контролния съвет на Популярната банка – кооперативно дружество за кредит и спестовност ( 25 март 1911 г.)


ДИМИТЪР Ив. ПОПОВ

Кмет на Къзъл-агач
от 4 април 1908 г. до 24 май 1910 г.

По време на мандата му за първи път към читалище “Развитие “ е образувана театрална трупа . Създадено е дружество за културно и икономическо повдигане на Елхово под името “Яница”, един от учредителите е Кръстю М. Върбанов.


ИВАН ПЕЕВ

ИВАН ПЕЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от 10 юли 1910 г. до 11 декември 1913 г.

Избран за кмет от Общинския съвет с Протокол № 48 от 10.VІІ.1910. Кметува до 11 декември 1913 г. През 1912 г. започва да излиза в-к “Пробуждане” – вестник за икономическо и културно повдигане на Къзъл-агач и района. През есента на 1912 г. започва Балканската война. Къзъл-агач е изходна точка за офанзивата на българските войски срещу Одрин.


ЖЕЛЯЗКО КАРАКОЛЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от 12 декември 1913 до 1 март 1914 г.

На 12 декември Общинският съвет избира за кмет Желязко Дженков Караколев, който кметува до 1 март 1914 г.


РУСИ ПАНЕВ

РУСИ ПАНЕВ

Кмет на Къзъл-агач
от 18 април 1915 г. до 22 юли 1918 г.

Руси Панев Яръмов е роден през 1880 г.в гр. Ямбол, починал през 1943 г в гр. Елхово. Със Заповед № 332 от 22 юли 1918 г. на Министъра на вътрешните работи, Руси Панев е уволнен с искане да бъде осъден на 1 година тъмничен затвор, но Общинският съвет категорично застава в негова защита и до дело не се стига.


ДИМИТЪР ДЯНКОВ

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 8 февруари 1919 г. до 26 август 1919 г.

Няма данни за биографията му и дейността на Тричленната комисия. По закон тя управлява общината до провеждане на нови местни избор.


ЯНЧО БАКАЛОВ

ЯНЧО БАКАЛОВ

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 26 август 1919 г. до 19 декември 1919 г.

Янчо Петров Бакалов е търговец. Починал е през 1942 г.


ДИМИТЪР НЕДЕВ

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 19.ХІІ.1919 г. до 15.VІІІ.1920 г.

Кмет на Къзъл-агач
от 15 август 1920 г. до 12 октомври 1920 г.

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 12 октомври 1920 г. до 20 декември 1920 г.


Димитър В. Недев е избран за кмет с Постановление 31 на Общинския съвет от 15.VІІІ.1920 г.
Избран за председател на тричленна комисия с Протокол 67 от 12.Х..1920 г.


ИВАН ГЕВРЕКОВ

ИВАН ГЕВРЕКОВ

Кмет на Къзъл-агач
от 15 януари 1921 г. до 16 юли 1922 г.

Иван Костадинов Гевреков е роден през 1882 г. Починал е през 1965 г. Земеделец. На 15 януари 1921 г. на заседание на Общински съвет е избран за кмет. След мандата си е общински съветник, а през 1931 г. е член на Тричленна комисия.


ВЛАДИ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

ВЛАДИ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ

Кмет на Къзъл-агач от 16 юли 1922 г. до 1 март 1923 г.

Кмет на Елхово
от 10 юни 1923 г. до 15 септември 1926 г.
и от 28 декември 1926 г. до 16 октомври 1927 г.

Влади Георгиев Пеев е роден на 09.12.1880г. кмет е на Елхово 3 мандата. С Протокол 35 от 16.VІІ.1922 на заседание на новоизбрания Общински съвет е избран за кмет. На 7.ІV.1926 г. с Протокол 15 е преизбран за кмет. По време на неговото управление започва подготовката за строителството на широколинейна ж.п. линия до Елхово. С Постановление № 75 Общинският съвет отрежда и дарява общински терен от 560 кв.м за строителство на сграда на читалище “Развитие”. По решение на Общото събрание на читалището на 13 септември 1925 г. започва строителството. Основния камък полага сливенския митрополит Иларион .
През 1925г. е създадено женско просветно-културно дружество “Елховка”. В началото на 1927г. вече функционира Елховската държавна третокласна болница – приема нуждаещи се от болнично лечение и амбулаторно преглеждане.


Н. ВЪЛЕВ

Председател на Тричленна комисия на Къзъл-агач
от 1 март 1923 г. до 13 април 1923 г.

Няма данни за биографията му и дейността на Тричленната комисия. По закон тя управлява общината до провеждане на нови местни избор.


ВЛАДИ ЯЛАМОВ

Кмет на Елхово
от 15 септември 1926 г. до 28 декември 1926 г.
и от 16 октомври 1927 г. до 2 октомври 1928 г.

Влади Христов Яламов е кмет на Елхово 2 мандата. По време на неговите мандати е завършено трасето на широколинейната ж.п. линия. В централната част на града е открит кино-театър “Елха”. След Чирпанското земетресение от април 1928 г., в Елхово е създаден граждански комитет за събиране на помощи за пострадалите с председател д-р Хар. Буроджиев и зам. председател – кмета на Елхово Влади Яламов.


ДИМИТЪР КОЛАРОВ

ДИМИТЪР КОЛАРОВ

Председател на Тричленна комисия на Елхово
от 3 октомври 1928 г. до 2 януари 1929 г.

Кмет на Елхово
от 2 януари 1929 г. до 5 септември 1931 г.

Димитър Георгиев Коларов е роден през 1888 г. Участник в Балканските войни и в Първата световна война, Кавалер на четири ордена “ЗА ХРАБРОСТ”. Избран е за кмет от Общинския съвет. Ж.п.линията и гарата в Елхово са завършени в края на 1930 г. Умира през май 1972 г.


ГЕОРГИ МИХОВ

Председател на Тричленна комисия на Елхово
от 5 септември 1931 г. до 19 декември 1931 г.

Няма данни за биографията му и дейността на Тричленната комисия. По закон тя управлява общината до провеждане на нови местни избори.
Георги Михов е член на Демократическата партия.


инж. ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Кмет на Елхово
от 19 декември 1931 г. до 31 октомври 1933 г.
и от 30 май 1934 г. до януари 1935 г.

Георги Георгиев Кожухаров е роден в Ямбол през 1888 г. Инж. Георги Кожухаров е кмет на Елхово 2 мандата. Голяма е неговата заслуга за строителството на пътната инфраструктура в околията. Избран е за кмет на Елхово от Общинския съвет. Открита и осветена е новата читалищна сграда.
През 1933 г. се работи по електрификацията на града. През втория му мандат започва да излиза в-к “Елховска трибуна”, с тираж от 500 до 1000 броя с издател и редактор Г. Димитров.
Умира на 12 декември 1940 г. на 59 години в гр. Ямбол.


ДИМИТЪР ПОПОВ

Председател на Тричленна комисия на Елхово
от декември 1933 г. до 26 април 1934 г.

Димитър Попов е известен адвокат и общественик в Елхово и околията. От м.октомври 1935 г. до м.януари 1937 г. е Околийски управител на Елховска околия. Съпругата му е известната учителка в Елхово
Сия Попова.


ЛЮБОМИР НИКОВ

ЛЮБОМИР НИКОВ

Председател на Тричленна комисия на Елхово
от 26 април 1934 г. до 30 май 1934 г.

Любомир Ников е роден в гр. Елхово. Завършил е средно икономическо образование в гр. Бургас и Търговско – стопански науки в Свободния университет в София. Член на Демократическата партия.


д-р ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ЛОЛОВ

Кмет на Елхово
от януари 1935 г. до 10 март 1936 г.


Васил Панайотов Лолов е роден в 1878г. в Ямбол.
Д-р Васил П. Лолов е адвокат. По време на неговия мандат бюджета на общината за 1935 г. е 4 200 000 лв.
На 2 юни 1935 г. опустошителна градушка унищожава посевите. На 22 юни силна буря и пороен дъжд предизвикват наводнения в района на ж.п. гарата. Голямата суша в Елховско през 1934 г. и опустошителните градушки през 1935 г. лишават населението на Елхово и множество села от зърнени храни за изхранване. За целта се отпускат храни от фонд “Обществени бедствия”.
На 29.12.1935 г. е осветена и открита детска забавачница, която се урежда в града от Женско дружество “Елховка”. Умира през 1972 г.


ДИМИТЪР ДИМОВ

Кмет на Елхово
от 10 март 1936 г. до април 1937 г.

По време на мандата на Димитър Димов през 1936 г. съществуват изградени 5 електрически мрежи с дължина 6 540 м. , телефонна мрежа с дължина 2 835 м., телеграфна мрежа 2 400 м., частна канална мрежа 600 м., водоснабдителна мрежа 4 020 м. , раждаемостта е 34,19 %0 . Смъртността е 17,20 %0, Елхово при последното преброяване е 5 098 жители.
Общинския съвет определя място от 150 дка. за градска градина срещу ж.п. гарата в местността Герена.


ХРИСТО ЧЕРВЕНКОВ

Кмет на Елхово
от април 1937 г. до ноември 1937 г.

Христо Червенков е от гр. Пловдив. По негова инициатива е благоустроен площада пред църквата “Св. Димитрий Солунски” в Елхово. Построена е сградата на Популярна банка /днес Банка ДСК/ .
Завършено е новото квартално училище в Маджурската махала /днес “Св. Отец Паисий Хилендарски”/. Тогава то носи името на Стефан Караджа.


ЮРДАН РАЙНОВ

ЮРДАН РАЙНОВ

Кмет на Елхово
от ноември 1937 г. до януари 1940 г.

Юрдан Марков Райнов е роден на 02.01.1904 г. Кмет е на Елхово от ноември 1937 г. На 09.04.1938 г. училищното настоятелство с председател кмета Юрдан Райнов и Общинският съвет на Елховската градска община учредяват фонд – постройка на гимназия. Създаден е комитет, който да привлича граждани, организации и институции, които да подкрепят начинанието морално и материално. Елховската Популярна банка с председател на Управителния съвет Димитър П. Иванов и подпредседател Юрдан М. Райнов взема решение да отпусне сумата от 100 000 лв. за строеж на сграда на гимназията.
В 1938 г. читалищното настоятелство при читалище “Развитие” решава да направи кино в салона на читалището. Сключен е договор с Крум Паскалев – собственик на кино в Нова Загора, който се задължава да преустрои салона, да инсталира електричество, да отвори южна врата и да пригоди балкона за нуждите на киното. Договорът е за шест години, от които първите четири без наем. Читалищната управа от своя страна ще прокара вода в сградата и постави гръмоотвод.
През февруари 1939 г. с решение на Министерство на благоустрояването е открита автомобилна линия Ямбол-Елхово.
Юрдан Марков Райнов е кмет на Елхово до януари 1940 г. От 1941 г. е кмет на Гюмюрджина.


ИВАН П. ЯНЧЕВ

ИВАН П. ЯНЧЕВ

Кмет на Елхово
от януари 1940 г. до 21 август 1941 г.

Иван П. Янчев е роден в с. Раздел, Елховско на 17.03.1891 г. През 1914 г. е студент по право в Брюкселския университет, но след обявяване на мобилизацията влиза във войската. В 1917 г. завършва курс в Школата за запасни офицери. След войните завършва юридически науки в Софийския университет и до януари 1921 г. е на стаж в Ямболския окръжен съд. В 1926 г. Иван П. Янчев е окръжен съветник в състава на Бургаския окръжен съвет и като такъв се застъпва за възстановяване на закритата през 1901 г. Каваклийска административна околия, както и държавата да поеме издръжката на училищата, в които учат деца на бежанци.
През 1923, 1926/1927 г. е избиран за народен представител с листата на БЗНС.
От 17.04.1935 до 30.09.1936 г. Иван П.Янчев е на служба в Тополовград като помощник-кмет на Тополовградската градска община.
Назначен е за кмет на Елхово през м. януари 1940 г. като изпълнява тази длъжност до 21.08.1941 г.
По данни на Съюза на многодетните в Елхово през този период населението на града се състои от 7000 души, занимаващи се основно със земеделие и от 1 381 семейства, половината са многодетни.
Започнато е строителство на “бараж” на р.Тунджа, който лятно време ще напоява 50000 дка от Елховското поле.
Иван П. Янчев е изпълнявал длъжностите кмет на Дедеагач, кмет на Правище и помощник кмет на Кавала.
През май 1944 г. Иван П. Янчев внезапно умира. Погребан е като запасни офицер с военни почести от Кърджалийския и Ямболския гарнизон.


ПЕТЪР ВЛАДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

временно изпълняващ длъжността Кмет на Елхово
от 21 август 1941 г. до февруари 1942 г.

Роден на 16.07.1900 г. След преместването на Иван П. Янчев в Деде-агач няколко месеца гр.Елхово остава без кмет-титуляр и до февруари 1942 г. временно изпълняващ длъжността кмет е зам. кмета Петър Владев. Секретар при кметуването на Георги П. Станчев, от 1941 г. – заместник кмет.


ГЕОРГИ П. СТАНЧЕВ

ГЕОРГИ П. СТАНЧЕВ

Кмет на Елхово
от февруари 1942 г. до 1 октомври 1944 г.

Георги П. Станчев е роден на 19.07.1902 г. в с. Екзарх Антимово, Карнобатско. Завършва правни науки. Работи като учител в родното си село, по–късно е чиновник по мерки и теглилки, чертожник в пристанищно управление – Бургас, съдебен кандидат. Кмет на с. Екзарх Антимово в 1939 г. и на Елхово от 15.09.1941 г. Женен с две деца.
На 07.05.1942 г. започва годишен тридневен елховски пролетен панаир за покупко-продажба на едър и дребен рогат добитък, колониални и манифактурни стоки, провеждан в местността “Горният герен” при Гарата.
На 11.10.1942 г. е учреден околийски читалищен съюз.
В 1942 г. царица Йоанна благодари за изпратената й народна носия от Елховско.
До 1942 г. Елхово ползва частната електроснабдителна централа. Новата електроразпределителна мрежа е започната на 1 май 1942 и е завършена на 15 юли същата година. На 16.11.1942 г. е сключен договор между мини Марица и Елховската община за електроснабдяването на града от мините. Строи се далекопровод, който да свърже Елхово с далекопровода на мината при гара Бояново.
По статистически данни към април 1943 г. населението на Елхово брои 5110 души, занимаващо се основно със земеделие, по-малко със скотовъдство и занаяти.


ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

ГЕОРГИ ДРАЖЕВ

Председател на Временна общинска управа на Елхово
от 1 октомври 1944 г. до 14 февруари 1949 г.

Георги Белев Дражев е роден на 10.07.1893 г., участник в Балканските войни и Първата световна война, Кавалер на Ордена “ЗА ХРАБРОСТ”.
След 19.05.1934 г. е кмет на с. Маломирово. Разработен е градоустройствен план на града
Към общината е изградено Общинско стопанско предприятие с търговска и производителна дейност. От 1944 до 1949г. е кмет на Елхово. На 18.12.1948 г. е учредено ТКЗС – Елхово.
През 1948 г. се създава и Елховската Машинно-тракторна станция / МТС /. През 1951 г. тя има вече 52 трактора, 50 тракторни плуга, 11 редосеялки, 41 вършачки и различен друг прикачен инвентар.


ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

Председател на Временна управа на Градски народен съвет-Елхово
от 14 февруари 1949 г. до 31 декември 1950 г.

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 1 март 1956 г. до 30 септември 1957 г.

Георги Станчев Василев е председател на Градски общински народен съвет 2 мандата. Роден е в с. Воден през 1907 г.
С Постановление на Министерския съвет, от 1 август всички предприятия към народните съвети се оформят като околийски промишлени комбинати, които съсредоточават в свои ръце местната промишленост.
В града е открит детски дом. Пусната е в действие нова конопено-чукачна фабрика с национално значение. Разширена е градската болница с ново детско отделение. На 1 юли е открит Универсален магазин – непознато до тогава явление за елховчани по мащаба и обхвата на търговската дейност.


ГЕОРГИ КЪНЕВ

ГЕОРГИ КЪНЕВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 1 януари 1951 г. до 28 февруари 1953 г.

Георги Тодоров Кънев е роден на 12 януари 1915 г. в гр. Елхово, починал е на 11 декември 1985 г. След мандата си е общински съветник, директор на “Промкомбинат”- Елхово, началник на “Градска търговия” Елхово, председател на ГТП “Наркооп”, управител на ОТП, директор на “Текстилни влакна” и ДПП “Тунджа”. Носител е на ордени и отличия.
По време на мандата на Георги Кънев, към Общинската болница се създава Противотуберкулозен диспансер и Санитарно-епидемиологична станция .


ПЕЙО СТОЯНОВ

ПЕЙО СТОЯНОВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 1 март 1953 г. до 28 февруари 1956 г.

Пейо Стоянов Пеев е роден през 1922 г. в гр. Елхово.
След мандата си е директор на Промкомбината и директор на Завод за хидравлични цилиндри – Елхово. По време на неговото управление , в началото на 1954 г. се обединяват кооперациите “Метал”, “Напредък” и “Единство”. Създава се специализираната ТПК “Метал”.
Умира през 1997 г.


ДИМИТЪР МИХОВ

ДИМИТЪР МИХОВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 1 октомври 1957 г. до 31 декември 1958 г.

Димитър Т. Михов е роден през 1916 г. в гр. Елхово. Каменна кариера-Гранитово се обособява като самостоятелно предприятие под името ДП “Каменна кариера” – Елхово.
Умира през 1994 г.


РАДИ КОСТОВ

РАДИ КОСТОВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 1 януари 1959 г. до 2 декември 1968 г.

Ради Костов Жечев е роден на 2 март 1920 г. в с. Бояново, Ямболско. По време на мандата му е извършено мащабно строителство, което постепенно придава на Елхово градски вид. През 1962 г. е първото “Тракийско надпяване” – събор – надпяване от национален мащаб.


ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 2 декември 1968 г. до 5 юли 1971 г.

Георги Димитров Атанасов е роден на 22 юли 1940 г. в гр. Елхово. Завършва икономика в София. През 1968 г. се извършва концентрация и специализация на предприятията на местната промишленост. Създават се три производствени формирования – ДПП “Тунджа”, ДПП “Металик”, а специализираният промкомбинат е преустроен в ДПП “Дружба”, като е усвоено производството и на бетонови изделия Пуснат е в експлоатация ЗЕАЧ “Елпром” .


НЕДКА РАКАДЖИЕВА

НЕДКА РАКАДЖИЕВА

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 5 юли 1971 г. до 17 януари 1978 г.

Недка Господинова Ракаджиева е родена на 10 октомври 1936 г. в с.Хлябово, Тополовградско. Завършила е руска филология в СУ „Климент Охридски”. Работи като учител по руски език, директор на Гимназията в Елхово, а след приключване на кметския мандат като директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “- град Елхово. Починала на 15 май 2000 г. По време на нейното управление е завършена сградата на базовото Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” в града.
Извършена е нова реконструкция на автоматичната телефонна централа и до началото на 80-те години се установява пряка телефонна връзка с всички градски центрове на страната.


ГЕОРГИ ЦАНКОВ

ГЕОРГИ ЦАНКОВ

Председател на Градски общински народен съвет-Елхово
от 17 януари 1978 г. до 12 декември 1983 г.

Георги Христов Цанков е роден на 16 октомври 1936 г. в с. Бояново, Елховско. Завършва АОНСУ, специалност “Икономика и организация на селското стопанство”. Работи като Директор на Потребителска кооперация, Председател на Общински съвет Бояново. След мандата му като Председател на ИК на ГОНС е Зам. генерален директор на Балканбас – Сливен. През мандата му започва изграждането на новия корпус на ОУ “Св. Паисий Хилендарски” с нови 10 класни стаи и столова с кухня.На 4 март 1981 г. е първата копка на разширението на ЦНСМ “Яница”, завършено през 1984 г. Започва се работа по изпълнение на 22 Постановление на МС за развитие на района “Странджа-Сакар”. Започва изграждането на допълнителни водоснабдявания от с. Голямо Шарково и терасата на р. Поповска. Благоустрояване на централната градска част. Изграждат се подземните комуникации на инфраструктурата.


КОЛЬО КОЖУХАРОВ

КОЛЬО КОЖУХАРОВ

Председател на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово
от 13 декември 1983 г. до 5 юли 1985 г.

Кольо Начев Кожухаров е роден на 9 август 1940 г. в гр.Елхово. По време на неговия мандат са изградени пешеходните зони в гр. Елхово, реконструирана е главната улица. Завършено е
разширението на ЦНСМ “Яница” .


АТАНАС ЧУНЧЕВ

АТАНАС ЧУНЧЕВ

Председател на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово
от 5 юли 1985 г. до 28 септември 1990 г.

Кмет на община Елхово
от 27 октомври 1991 г. до 1 ноември 1999 г.

Атанас Пеев Чунчев е роден е през 1937 г. в с. Момина църква, Община Средец. От 50-те години работи в Елхово, отначало в МТС – Елхово, след това е Главен механик в ЗЕАЧ “Елпром”, първи Директор на Завода за биоконцентратни смески “Янчо Бакалов” / Фуражен завод /, Зам. Председател на Изпълнителен Комитет на Общински народен съвет от 1979 г., а от 5 юли 1985 г. е негов председател. От 10 юни 1990 г. е народен представител в VІІ Велико Народно Събрание. От 27 октомври 1991 г. е кмет на община Елхово.
По време на мандата му са реализирани:

 • Обходен път “Изток”;
 • Завършва разширението на Месокомбинат “Родопа”;
 • Строителство на жилищни блокове в кв. “Изгрев”;
 • Водопровод Жребино – Борисово;
 • Реконструкция на водопровод Раздел;
 • Изграждане на 12 бункерни помпени станции по терасата на р. Поповска;
 • Изграждане на Втори напорен водопровод за с. Лесово;
 • Изграждане на трансформаторни постове за увеличаване гъстотата на мрежата във всяко населено място на общинат;
 • Изграждане на водоснабдяване на селата Голям Дервент и Вълча Поляна със стоманени тръби;

През втория му мандат са реализирани следните мероприятия:

 • Павиране на ул. “Търговска”;
 • До сегашните 2 броя водни резервоари от по 1 200 куб. м. са недостатъчни за захранването на града и се изгражда нов, допълнителен с капацитет 3 000 куб.м.;
 • Реконструкция на Воденския водопровод – 37 км. със стоманени и пластмасови тръби;
 • Изграждане на нов водопровод от Шарково – 33 км.;
 • Започва процедура за изграждане на ГКПП “Лесово-Хамзабейли” и Контактната зона към него.

инж. ЗОЯ ДИМИТРОВА

инж. ЗОЯ ДИМИТРОВА

Председател на Временен изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово
от 28 септември 1990 г.
до 27 октомври 1991 г.

Инж. Зоя Стоева – Димитрова е родена през 1952 г. в гр. Елхово. Завършила е Висш инженерно строителен институт в София. Председател на Временен изпълнителен комитет на Общински народен съвет-Елхово от 28 септември 1990 г. до 27 октомври 1991 г. Зам. председател на Изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Елхово от 1985 г. до 28 септември 1990 г.


инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Кмет на община Елхово
от 1 ноември 1999 г до 4.11.2007 г.

Инж. Д. Димитров е роден на 2 юни 1955 г. в с. Голямо Крушево, област Ямбол. Средно образование завършва през 1970-1974 год. в Техникум по електротехника Ст. Загора. Служи в ракетни войски, офицер от резерва. Висше образование завършва по специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми” във ВМГИ – София. Работи в Геопроучвания – Ямбол и фирма „Устрем”-Тополовград като специалист и началник отдел. На работа в общината е от 02.12.1991 г. като секретар в общинска администрация, от 1995 – 1999 г. е зам. кмет, а от ноември 1999 г. е кмет. В периода 1994 – 2002 г. завършва публична администрация и право – степен магистър. Женен, с две дъщери.  

През периода е реализирана изключителната част от приватизацията на общинската собственост. Няма атакувани сделки като незаконосъобразни. Изготвен Общински план за развитие 2007 – 2013 г. с методическото подпомагане по проект на Британското министерство на външните работи. Участва активно в реализацията на ГКПП Лесово и път І – VІІ от града до границата. Полага усилия в заключителната фаза по довършване и пускане в експлоатация на обекта и приемането му от Държавна комисия с Акт 16. Извършен е основен ремонт на ІV класен път с. Лесово – разклон с. Мелница с частични ремонти по главните улици на двете села за близо 1 млн. лв. държавни средства. 

Изготвен генерален проект за реконструкция на водопроводната мрежа в град Елхово през 2002 г. Мрежата е силно амортизирана с повече от 1000 аварии за година и над 70 % водозагуби по данни на “В и К”. Още следващата година започват възстановителни работи с общински средства, на “В и К” Ямбол и по програми. Новоизградени паркинги – на кооперация “Славянка”, кооперативен пазар, старо гробище, Г-образен блок и др.

Изградени са:

 • физкултурен салон на ОУ”Св П. Хилендарски”-гр. Елхово на стойност над 1 млн. лв.
 • канализация и водопроводна мрежа в ромски квартал на стойност 300 хил. лв. по проект пред Фонд за Регионални инициативи.
 • стотици метри нови тротоари и отремонтирани стари по улиците “Вардар”, “Ан. Кънчев”, “Хан Аспарух”, “Поп Богомил”, “Лом”, “Пирогов”, ромска махала и др.
 • отводнително съоръжение в района на промишления квартал и диги на р. Тунджа на стойност над половин милион лева.

В социалната сфера се извършва отделяне на болницата и поликлиниката в самостоятелни търговски дружества с общински капитал – МБАЛ “Св. Иван Рилски” и „Медицински център 1 – Елхово“ ЕООД. 

Реализирани са:

 • два проекта за ремонтни работи и благоустрояване на спортния комплекс в района на градския парк.
 • малък спортен комплекс в ромския квартал с общински средства и проект “Красива България”.
 • Защитено жилище за възрастни с ментални увреждания.
 • През 2002 г. е открит бизнес център, а през 2007 г. – изнесен офис в ромския квартал. И в двата случая са инвестирани средства по програма JOBS на ПРООН. Новооткрити и ремонтирани са клубове на пенсионерите и инвалидите.
 • Спечелен е проект пред МОН за енергоспестяващи мероприятия включващи цялостна подмяна на дограмата на сградата и физкултурния салон на двете гимназии.
 • Реализиран е проект по програмата за енергийна ефективност с 25 % общински средства и 75 % нисколихвен заем от Агенцията за енергийна ефективност на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” на стойност над 400 хил. лв.
 • Извършени ремонтно-възстановителни работи на православните храмове в гр. Елхово и селата Стройно, Пчела, Мелница, Трънково, Гранитово, Вълча поляна, Раздел и камбанарията в с. Маломирово с общински средства, по проект “Красива България” и дарения.
 • Изграден информационен център и пълна компютъризация на двете общински сгради, включително свързване в локална мрежа чрез оптичен кабел.
 • Сертифициране на общината по ISO 9001 : 2000 през 2006 г.
 • Основен ремонт на най-важните общински сгради – читалище, музей, общинска администрация и изграждане на фасадно осветление.
 • Изготвен проект за 50 хил. лв. от ПУДООС и финансиране от порядъка на 4 млн. лв. чрез държавния бюджет на ново, съвременно Депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Добрич.
 • Изготвен и спечелен проект пред САПАРД за 1 600 хил.лв. за изграждане на нов път в района на селата Вълча поляна и Голям Дервент.
 • Активно участие в трансграничното сътрудничество, включващо изграждане на Еврорегион на границата с Р Турция.
 • Съвместно с община Болярово учредена Местна инициативна група /МИГ/ и разработена Местна стратегия за развитие.

Удостоен е със званието “Кмет на годината – 2006” от Съюза на работодателите в системата на народната просвета за изключителен принос към образованието в община Елхово. Участва в управителни органи на РАО “Тракия”, Асоциация на градовете за присъединяване към Европа, Програма JOBS, Регионален съвет в Югоизточен район за планиране, Комитета за наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси” и други обществени организации.


ПЕТЪР КИРОВ

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово
от 4 ноември 2007 г. до 27 октомври 2023 г.

Роден е в гр. Елхово през 1968 г. През 1999 г. завършва Икономически университет гр. Варна, специалност “Маркетинг и мениджмънт”. Работил в Д ”Бюро по труда” – Елхово като гл. експерт “Информация и анализи”. Семеен, с две деца.