Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

2018 г.

2019 г.

2020 г.