Декларации по ЗПУКИ – чл.12 – т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

Ръководство

Пепа Кючукова – Декларации по чл.12, т.1 и т.2
Живка Кафеджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Венета Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Кметски наместници

Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Паскал Караников – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Руска Радева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Руска Трънкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Величка Динева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Иван Франсъзов – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Общинска администрация

Емилия Русева -Декларация по чл.12, т.2 
Стоян Нейчев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Петя Назърова-Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Анелия Добрева – Декларации по чл.12,т.1 т.2

отдел „Административно-информационно обслужване“

Славена Вълкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Мария Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Живко Генушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Христина Карапавлова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Милена Василева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Натали Танева – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“

Жана Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Ана Георгиева -Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3
Радка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Валентина Маринова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Радина Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Росица Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Жана Йорданова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Ивелина Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Недялка Тодорова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Еленка Долапчиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“

Даниела Минкова – Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3
Неделина Петева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Добринка Дженкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Албена Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Териториално селищно устройство и строителство“

Валентина Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Веса Алексиева-Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Велик Великов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Георги Ненов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Николинка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Андон Андонов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Габриела Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Стопанско управление, общинска собственост и екология“

Галина Янузова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Нина Методиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Диана Кьосева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Жулиета Камбурова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Гергана Кирова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Таня Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Галина Калканджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Местни данъци и такси“

Ташка Челебиева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Мирослава Тонева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Недялка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Кръстина Стефанова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Галя Кюстелова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Тодорка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Атанас Борисов – Декларация по чл.12, т.1 т.2
Теодора Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Стойка Кърджева – Декларации по чл.12, т.1 т.2

отдел „Обществени поръчки и обществен ред“

Дияна Михнева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Славка Дражева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Ташко Апостолов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Виолета Бакалова – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Дейност: „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“

Петко Радичков – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Павлин Илиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Дейност: „Чистота“

Павлин Иванов  – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Дейност: „Спортна база за спорт на всички“

 

Други дейности

Христо Христов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Ивелина Романова – Декларация по чл.12, т.1 т.2
Мария Костадинова – Декларация по чл.12, т.1 т.2
Мариана Славова-Милева – Декларация по чл.12, т.1 т.2
Целодневни детски градини

Мария Какърова – Декларация по чл.12, т.2
Милена Панчева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2