Декларации по ЗПКОНПИ – чл.35, ал.1, т.1 т.2 т.3 и т.4

Кметове на кметства

Димитър Бившев – т.1 и т.2 
Дянка Славова – т.1 и т.2 
Елена Танчева – т.1 и т.2 
Желязка Стоянова – т.1 и т.2 
Киро Хаджиев – т.1 и т.2 
Кръстьо Драганов – т.1 и т.2 
Мара Калчева– т.1 и т.2 
Мария Желева – т.1 и т.2 
Петър Върбанов – т.1 и т.2 
Сашо Ангелов– т.1 и т.2 
Стефан Пеев– т.1 и т.2 
Христо Гечев– т.1 и т.2 

Общински дружества

Христо Петев – т.1 и т.2 
Даниела Минкова – т.1 и т.2  
Стоян Габров – т.1 и т.2