Декларации по ЗПКОНПИ 2018 г. – чл. 35, ал. 1, т. 1 т. 2 т. 3 и т. 4

Кметове на кметства

Димитър Бившев – т.1 и т.2 
Дянка Славова – т.1 и т.2 
Елена Танчева – т.1 и т.2 
Желязка Стоянова – т.1 и т.2 
Киро Хаджиев – т.1 и т.2 
Кръстьо Драганов – т.1 и т.2 
Мара Калчева– т.1 и т.2 
Мария Желева – т.1 и т.2 
Петър Върбанов – т.1 и т.2 
Сашо Ангелов– т.1 и т.2 
Стефан Пеев– т.1 и т.2 
Христо Гечев– т.1 и т.2 

Общински дружества

Христо Петев – т.1 и т.2 
Даниела Минкова – т.1 и т.2  
Стоян Габров – т.1 и т.2