Резидентна услуга – Дом за стари хора, село Чернозем

Лого

Домът се намира в село Чернозем, което е само на 15 км. от гр. Елхово, в условията на красива природа, спокойствие и здравословен климат, с капацитет 16 потребители.

Кандидатите за Дом за стари хора, село Чернозем е необходимо да имат навършена пенсионна възраст и да са изчерпани всички възможности за самостоятелен начин на живот в общността.

Дом за стари хора, село ЧерноземИнституцията разполага със сграда на два етажа, с голяма градина и цветни алеи, за които се грижат, както персоналът, така и самите домуващи. На първия са разположени всекидневна, столова, кухненски бокс, перални и сервизни помещения. А на втория етаж са спалните помещения, медицински кабинет, баня и тоалетна съответно и за жените, и за мъжете.

Необходими документи за кандидатстване:

Лицата, които желаят да ползват услугите на нашия дом, подават комплект документи до директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес и в заявлението се посочва нашият Дом за стари хора с. Чернозем.

Основно изискване към кандидатстващите лица е да са в сравнително добро здравословно състояние, със запазени двигателни функции.

Основни дейности в Дом за стари хора, село Чернозем:

  • задоволяване на нуждите на потребителите от храна и сигурно и спокойно място за живеене;
  • задоволяване на здравни потребности, здравни грижи и консултации със специалисти при нужда;
  • осигуряване и ежедневно получаване на медикаменти за хронично болните, като медикаменти се закупуват със собствени средства от лицата;
  • социална интеграция;
  • свободно време, отдих и развлечение;
  • ежедневно почистване и дезинфекция на стаите и другите помещения;
  • хранене по желание и диети;
  • пране на спално и лично бельо;
  • шиене и гладене по желание на домуващите;
  • трудотерапия и организиране на културни мероприятия

Дом за стари хора, село Чернозем

Основната цел на Дом за стари хора, с.Чернозем е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално развитие и социално включване на всеки потребител в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.       

Адрес: община Елхово, село Чернозем, ул. „Георги Димитров” № 10

За въпроси и допълнителна информация тел: 04726/2232, 0478/88036

e-mail: s.deinosti@elhovo.bg