Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

чл. 35, ал. 1 – т. 1 чл. 35, ал. 1 – т. 3 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
вх. № дата вх. № дата
1 18.12.2019     Димитър Валентинов Загоров
2 19.12.2019     Йовка Драгоева Иванова
3 19.12.2019     Блага Димитрова Георгиева
4 19.12.2019     Татяна Петрова Дюлгерова
5 19.12.2019     Мария Христова Атанасова
6 19.12.2019     Красимир Георгиев Кръстев
7 19.12.2019     Стоянка Иванова Маджарова
8 19.12.2019     Десислава Стефанова Славова
9 19.12.2019     Станка Великова Хаджиева
10 19.12.2019     Янко Михов Георгиев
11 19.12.2019     Димитър Георгиев Биволаров
12 19.12.2019     Димитър Йорданов Гинчев
13 19.12.2019     Стоян Иванов Овчаров
14 19.12.2019     Снежана Христова Делчева
15 19.12.2019     Кирил Иванов Стоилов
16 19.12.2019     Николай Тончев Колев
17 19.12.2019     Веселина Ангелова Пехливанова
18 19.12.2019     Христо Димитров Гечев
19 19.12.2019     Мара Желязкова Калчева
20 19.12.2019     Георги Петров Хаджиев
21 19.12.2019     Сашо Димитров Ангелов
22 19.12.2019     Киро Христов Хаджиев
23 19.12.2019     Димитър Георгиев Бившев
24 27.12.2019     Петър Андреев Киров
25 31.12.2019     Мария Стоянова Петрова-Минчева