Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 – т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

чл. 35, ал. 1 – т. 1 чл. 35, ал. 1 – т. 3 ИМЕ И ФАМИЛИЯ
вх. № дата вх. № дата
1 18.12.2019     Димитър Загоров
2 19.12.2019     Йовка Иванова
3 19.12.2019     Блага Георгиева
4 19.12.2019     Татяна Дюлгерова
5 19.12.2019     Мария Атанасова
6 19.12.2019     Красимир Кръстев
7 19.12.2019     Стоянка Маджарова
8 19.12.2019     Десислава Славова
9 19.12.2019     Станка Хаджиева
10 19.12.2019     Янко Георгиев
11 19.12.2019     Димитър Биволаров
12 19.12.2019     Димитър Гинчев
13 19.12.2019     Стоян Овчаров
14 19.12.2019     Снежана Делчева
16 19.12.2019     Николай Колев
17 19.12.2019     Веселина Пехливанова
18 19.12.2019     Христо Гечев
19 19.12.2019     Мара Калчева
20 19.12.2019     Георги Хаджиев
21 19.12.2019     Сашо Ангелов
22 19.12.2019     Киро Хаджиев
23 19.12.2019     Димитър Бившев
24 27.12.2019     Петър Киров
25 31.12.2019     Мария Петрова-Минчева
26 15.12.2022     Диян Шахпазов