Читалища и музеи

В населените места на Община Елхово функционират 12 читалища и 1 музей: