Декларации по ЗПКОНПИ – чл. 35, ал. 1 – т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

Ръководство

Живка Кафеджиева – т.1
Пепа Кючукова – т.1
Венета Димитрова – т.1 и т.2 

Кметски наместници

Иван Георгиев – т.1 и т.2  
Паскал Караников – т.1 и т.2  
Руска Радева – т.1 и т.2  
Руска Трънкова – т.1 и т.2  
Величка Динева – т.1 и т.2  
Иван Франсъзов – т.1 и т.2  

Общинска администрация

Петя Караджова – т.1 и т.2  
Анелия Добрева – т.1 и т.2  
Емилия Русева – т.1 
Красимира Иванова – т.1 и т.2  

отдел „Административно-информационно обслужване“

Славена Вълкова – т.1 и т.2  
Мария Петрова – т.1 и т.2  
Живко Генушев – т.1 и т.2  
Христина Карапавлова – т.1 и т.2 
Милена Василева – т.1 и т.2  
Натали Танева – т.1 и т.2  
Таня Пехливанова – т.1 и т.2

отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“

Жана Драгоева – т.1 и т.2 
Ана Георгиева – т.1 , т.2  и т.3
Радка Петрова – т.1 и т.2  
Валентина Маринова – т.1 и т.2  
Радина Атанасова – т.1 и т.2  
Росица Димитрова – т.1 и т.2  
Жана Йорданова – т.1 и т.2  
Ивелина Желева – т.1 и т.2  
Недялка Тодорова – т.1 и т.2  
Еленка Долапчиева – т.1 и т.2  

отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“

Даниела Минкова – т.1 и т.2  
Неделина Петева – т.1 и т.2  
Добринка Дженкова – т.1 и т.2  
Албена Драгоева – т.1 и т.2  

отдел „Териториално селищно устройство и строителство“

Веса Димитрова – т.1 и т.2 
Велик Великов – т.1 и т.2  
Георги Ненов – т.1 и т.2  
Николинка Петрова – т.1 и т.2 
Андон Андонов – т.1 и т.2  
Габриела Атанасова – т.1 и т.2  
Димитринка Налбантова – т.1 и т.2 
Сияна Нейчева – т.1 и т.2 

отдел „Стопанско управление, общинска собственост и екология“

Галина Янузова – т.1 и т.2  
Нина Методиева  – т.1 и т.2 
Диана Кьосева – т.1 и т.2  
Жулиета Камбурова – т.1 и т.2  
Таня Иванова – т.1 и т.2  
Галина Калканджиева – т.1 и т.2  

отдел „Местни данъци и такси“

Ташка Челебиева – т.1 и т.2   
Иван Георгиев – т.1 и т.2  
Мирослава Тонева – т.1 и т.2  
Недялка Славова – т.1 и т.2  
Кръстина Стефанова – т.1 и т.2  
Галя Кюстелова – т.1 и т.2 
Тодорка Иванова – т.1 и т.2  
Атанас Борисов – т.1 и т.2  
Теодора Стоянова – т.1 и т.2  
Стойка Кърджева – т.1 и т.2  
Добринка Джорева – т.1 и т.2
Кольо Джаръков – т.1 и т.2

Гергана Кирова – т.1 и т.2  

отдел „Обществени поръчки и обществен ред“

Дияна Михнева – т.1 и т.2  
Славка Дражева – т.1 и т.2  
Ташко Апостолов – т.1 и т.2  
Виолета Бакалова – т.1 и т.2 
Галина Вълева – т.1 и т.2
Елица Бургасчиева – т.1 и т.2 

Дейност: „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“

Петко Радичков – т.1 и т.2  
Павлин Илиев – т.1 и т.2  

Дейност: „Чистота“

Павлин Иванов – т.1 и т.2   

Дейност: „Спортна база за спорт на всички“

 

Други дейности

Христо Христов – т.1 и т.2  
Ивелина Романова – т.1 и т.2  
Светлана Илчева – т.1 и т.2
Мариана Милева – т.1 и т.2  
Ивана Бординяшка – т.1 и т.2
Стоянка Бургасчиева – т.1 и т.2

Целодневни детски градини

Мария Какърова – т.1 и т.2  
Милена Панчева – т.1 и т.2