Декларации по ЗПУКИ 2015 г. – чл. 12 – т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

Кмет на община

Петър Андреев Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Общински съвет

Атанас Попов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Атанас Стоянов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Блага Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Димитър Биволаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Димитър Загоров – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Димитър Парушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Донка Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4
Йовка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Кирил Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Любен Димитров – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Мария Петрова-Минчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4
Николай Тончев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Стоян Овчаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4
Стоянка Маджарова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Татяна Дюлгерова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Янко Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4
Христо Делигрозев – Декларации по чл.12, т.1 т.2

Кметове на кметства

Димитър Бившев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Дянка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Елена Танчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Желязка Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Киро Хаджиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Кръстьо Драганов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Мара Калчева– Декларации по чл.12, т.1 т.2
Мария Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Петър Върбанов – Декларации по чл.12, т.1 т.2
Сашо Ангелов– Декларации по чл.12, т.1 т.2
Стефан Пеев– Декларации по чл.12, т.1 т.2
Христо Гечев– Декларации по чл.12, т.1 т.2

Общински дружества

Георги Ангелов – Декларации по чл.12,  т.2
Николай Христов – Декларации по чл.12,  т.2
Димитър Помаков – Декларации по чл.12,  т.2
Стоян Габров – Декларации по чл.12,  т.2