Видео архив

Видео архив от проведени заседания на общински съвет (мандат 2023-2027)

Видео архив от проведени заседания на комисиите (мандат 2023-2027)