Контакти

Община Елхово

БУЛСТАТ 000970165

Администрация
Адрес:
ул. „Търговска“ № 13
град Елхово 8700
област Ямбол
Република България

Телефон: +359 478 88004 /централа/
Fax: +359 478 88034

e-mail: obshtina@elhovo.bg

Website: www.elhovo.bg

Телефонен указателТелефонен указател

 

Телефонен указател кметстваТелефонен указател кметства


Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8:00 ч до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Работното време на служителите в „Центъра за административно обслужване” от 8:00 ч до 17:00 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.


ПОПИТАЙ КМЕТА


Подаване на сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и за предложения за подобрение на политиките по отпадъците в рамките на община Елхово:

Телефони: 0478/81 269;     0478/88 038

e-mail: g.kalkandzhieva@elhovo.bg