Контакти

Общински съвет Елхово

Адрес:
ул. „Търговска“ № 13
град Елхово 8700
област Ямбол
Република България

Телефон: +359 478 88004 /централа/
Fax: +359 478 88034

Председател на Общински съвет: +359 478 88 026

e-mail: obs@elhovo.bg

Website: www.elhovo.bg