Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Координати за връзка с длъжностното лице отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Име,фамилия: Лидия Кръстева
Данни за контакт: гр. Елхово, п.к: 8700, ул.“Търговска“ № 13, стая 5
Телефон: 0478/81288
e-mail: l.krysteva@elhovo.bg
Web site: https://elhovo.bg

 

Информация по чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Формуляр за регистриране на сигнал

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Комисия за защита на личните данни