Забележителности

В община Eлхово e запазено богато културно-историческо наследство, съхранени са богати фолклорни традиции и обичаи.

През 1958 г. в града е създаден Етнографски музей, чийто профил през 2008 г. бе промен на етнографско-археологически. Ежегодно през залите му минават около 16 000 посетители. Свои експонати музеят е представял в много български градове, в Будапеща, Виена, Букурещ и Монреал. От 2003 г. музеят в Елхово е включен в списъка на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ под № 100.

Върху територията на община Елхово са локализирани множество исторически места: праисторически селищни могили край селата Кирилово – Минчогьорева могила, Бояново – Райков сумай, Лесово – Дядопаньовата воденица, Гранитово – Азмаците и гр. Елхово – Турското кьоше, тракийски скални светилища в землището на с. Мелница, тракийски долмени край с.Голям Дервент, единствената запазена антична колесница край с. Борисово, която ще се експонира на място, останки от антични и средновековни крепости: в землището на с. Лесово – Калето, с. Гранитово – Калето, с. Раздел – Кьостско кале, с. Мелница – Градището, с. Малък Манастир – Кръста,.

Дервентските възвишения са най-западните разклонения на Странджа планина и са разположени на изток от р. Тунджа. С туристическите си бази в местностите Студеното кладенче и Гьол бунар са подходящи за краткотрайни излети и почивка сред природата.

Дрънчи дупка е карстова местност западно от с. Мелница. Привлекателна е за посетителите с туристическата си хижа, живописната речна долина и едноименната пропастна пещера с подземна река. В местността е възстановен и функционира малък параклис.

Местността Манастирчето – с. Стройно е обширна поляна с над 20 вековни дървета, извор с питейна вода, малка църква, основно реконструирана и обновена. Обектът е подходящ за краткотраен летен отдих.

Праговете по коритото и бързите води на р. Тунджа в местността Дар кая, южно от с. Лесово са привлекателно и подходящо място за провеждане на състезания по спускане в бързо течащи води и воден слалом.

Край гр. Елхово, по бреговете на р. Тунджа, в лонгозни гори са разположени резерватите Балабана и Долна топчия, които са естествен развъдник на рядко срещания в Европа колхидски фазан.

В Елховско от бозайниците се срещат лисица, чакал, заек, дива свиня, елен лопатар. Световно защитените царски орли са 16 двойки в България и една от тях гнезди по вековните дървета в с. Борисово.

ЕЛХОВО – ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЛХОВО – ИНФОРМАЦИЯ

Етнографско-археологически музей – Елхово