О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-549(2) от 04.07.2022   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че с Решение № 347/30/9 от 23.06.2022 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-402 от 22.06.2022 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02-650/1/ от 29.06.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e … Прочети още »

Решение № СЗ-47-ЕО/2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

С Решение № СЗ-47-ЕО/2022 г. се прецени, че не е необходимо извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 50 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-392 от 20.06.2022 год. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 608/1/ от 20.06.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e … Прочети още »

Препис от Определение № 214/ 06.06.2022 год. по НОХД № 44/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 214/ 06.06.2022 год. по НОХД № 44/2022 год. на PC – Елхово, с което ВАЛЕРИ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЧЕВ роден на 18.03.2003 г. е осъден на наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.