О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-584 от 01.10.2020 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Обществени поръчки“ при общинска администрация на Община Елхово

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД-608/29.09.2020г. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изготвяне на комплексен проект за инвестиционна … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изготвяне на комплексен проект за инвестиционна … Прочети още »

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр. Елхово, че „ДИКОМЕРС – 2013” ЕООД  ще започне третиране срещу плевели, както следва: 37 дка на  път I … Прочети още »