О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-59 /1/ от 20.01.2022 г.   Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-52 /1/ от 20.01.2022 г.   Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че … Прочети още »

Препис от Определение № 465/ 29.12.2021 год. по НОХД № 20212310200657/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 465/ 29.12.2021 год. по НОХД № 20212310200657/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ДИЯР НАОАФ АЛ-ХЕЛО, роден на 01.01.2005 г., в гр. Хасака, Сирийска … Прочети още »

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Живко Вълчанов за изграждане на едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция на територията на с. Лесово, община Елхово. 

Съобщение във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон

Във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон и провеждане на проучване на обемна активност на радон в жилища на територията на област … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1092 /1/ от 04.01.2022 г.   Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

Препис от Определение № 442/ 06.12.2021 год. по НОХД № 20212310200616/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 442/ 06.12.2021 год. по НОХД № 20212310200616/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ХЕМАТУЛАХ ХАДЖИЗАЗА, роден на 01.01.2005 г., в гр. Кабул, Ислямско Емирство … Прочети още »

Съобщение до всички собственици на птици на територията на община Елхово

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с болестта Инфлуенца по птиците, Общинска администрация Елхово, съобщава на всички собственици на птици на територията на община Елхово  за необходимостта от спазване на мерките за … Прочети още »

Препис от Определение № 421/ 02.12.2021 год. по НОХД № 20212310200597/2021 год. на PC – Елхово

Препис от Определение № 421/ 02.12.2021 год. по НОХД № 20212310200597/2021 год. на PC – Елхово, с което на: ЕКРАМУЛАХ ЮРУЯХЕЛ, роден на 01.01.2004 г., в гр. Лагман, Афганистан, е … Прочети още »