О Б Я В А

Агенцията по геодезия, картография и кадастър съобщава, че е извършено изменение, на основание чл. 53 б, ал. 5, т. 2, на кадастралната карта и кадастралните регистри, коет0 засяга поземлени имоти, … Прочети още »

О Б Я В А

Агенцията по геодезия, картография и кадастър съобщава, че е извършено изменение, на основание чл. 53 б, ал. 5, т. 2, на кадастралната карта и кадастралните регистри, коет0 засяга поземлени имоти, … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-92/ 26.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомление за инвестиционно предложение от “Прогресив билдинг 2016” ЕООД, гр. София, с управител Размиг Чакърян Уведомление за инвестиционно предложение 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-33 от 19.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-50 от 19.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-49 от 19.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 92-02-45/1/ от 19.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 92-02-37/1/ от 18.01.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »