Протокол за допълнително разпределение на пасища и мери в землището на с. Голям Дервент – общинска собственост по чл. 37и от ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ, ПО ЧЛ. 37и ОТ ЗСПЗЗ /ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/: П Р О … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

ОТДЕЛ “ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед РД – 316 на кмета на Община Елхово е разрешено изработването на проект за … Прочети още »