О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр. Елхово, че  „Хера Агро” ЕООД  ще започне третиране на: посеви от рапица и пшеница срещу болести и неприятели  в местностите, както следва: „Зъбака“ – 205 … Прочети ощe »

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Елхово обявява открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение … Прочети ощe »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка,  свързана с разпространяването на Корона вирус – COVID 19,  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол наложи нова организация при отчитане на показанията … Прочети ощe »

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр. Елхово, че  „Зомаш”ООД  ще започне третиране на: посеви от рапица срещу житни плевели и неприятели  в местностите, както следва: – „Голяма шабаница“ – 798 дка … Прочети ощe »

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр.Елхово, че  ЗПК „Индже войвода”, гр. Елхово  ще започне третиране на: посеви от пшеница срещу болести  и неприятели в местностите, както следва: – „Билими“ – 780 … Прочети ощe »

О Б Я В А

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява всички собственици на пчелни семейства в землището на гр. Елхово, че ЕТ „Агроинс –Димка Маринова”  ще започне третиране на: посеви от рапица срещу  плевели и неприятели  в местностите, както следва: – „Балабана “, „Буджака“ … Прочети ощe »