О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1277/1/ от 23.11.2022 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1228/1/ от 18.11.2022 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e изработен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-824 от 16.11.2022 год. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 2022/ от 17.11.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-833 от 16.11.2022 год. … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 1227/ от 15.11.2022 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-832 от 16.11.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Красимир … Прочети още »

Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово

С решение № 383/34/2/ от 27.10.2022 г.Общински съвет – Елхово прие следното изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с … Прочети още »

Заповеди на ОД „Земеделие“-Ямбол

Заповеди на ОД „Земеделие“-Ямбол, относно сключени доброволни споразумения за разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 година за землищата на с. Бояново, с. Трънково, с. Кирилово … Прочети още »