Обява на ОД „Земеделие“ – гр. Ямбол за открита процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване

Заповед № РД – 07 – 8/16.03.2023 г. на ОД „Земеделие“ – гр. Ямбол за открита процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на имоти – … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 304/1/ от 24.03.2023 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-251/1/ от 15.03.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-172/2/ от 08.03.2023 год.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-161(2) от 07.03.2023 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-110(2) от 06.03.2023   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство … Прочети още »