О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “Териториално и селищно устройство” при община  Елхово съобщава на заинтересуваните граждани, че e издадена Заповед № ДС-04-00017/ 13.07.2020г. на областен управител на област Ямбол, с която се одобрява техническо … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ … Прочети още »