ОбС-Елхово удължи срока на конкурса за управител на болницата в Елхово

С решение № 172/17/3/ от 22.04.2021 г. Общински съвет – Елхово удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово, … Прочети още »

О Б Я В А

Агенцията по геодезия, картография и кадастър съобщава, че е извършено изменение, на основание чл. 53 б, ал. 5, т. 2, на кадастралната карта и кадастралните регистри, което засяга поземлени имоти, … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

По сигнал на „В и К“ – Ямбол уведомяваме жителите на с. Добрич, че във връзка с изпълнение на допълнителна връзка към реконструирания магистрален водопровод Воден-Елхово, на 28.04.2021 г. (сряда) … Прочети още »

Извлечение от Присъда № 260005/15.02.2021 год. по НОХД № 395/2019 год. по описа на PC – Елхово

Извлечение от Присъда № 260005/15.02.2021 год. по НОХД № 395/2019 год. по описа на PC – Елхово, с която на: Петър Димитров Радичков, роден на *****г.  в гр. Елхово, е … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

  О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-414 /1/ от 19.04.2021 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че … Прочети още »