Протоколи

Протоколи от проведени заседания на общински съвет (мандат 2023-2027)

Протоколи от проведени заседания на комисиите (мандат 2023-2027)