ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.08.2010г.

ДНЕВЕН РЕД   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Резултатите от извършения одит от Сметна палата по възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Елхово за периода 1.I.2008 г. до 31.ХII.2009 г. … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.07.2010г.

ПРОЕКТ  ЗА  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   1. ПИТАНИЯ и РАЗНИ 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет-Елхово, неговите … Прочети още »