О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-383 от 14.06.2022 год. … Прочети още »

Препис от Присъда № 27/ 19.04.2022 год. постановена по НОХД № 20222310200105/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 27/ 19.04.2022 год. постановена по НОХД № 20222310200105/2022 год. на PC – Елхово, с което на: АБДУЛАЗИЗ ШБИБ, роден на 01.01.2006 г., в гр. Идлиб, Сирия … Прочети още »

Препис от Присъда № 38/ 13.05.2022 год. постановена по НОХД № 2022231020009/2022 год. на PC – Елхово

Препис от Присъда № 38/ 13.05.2022 год. постановена по НОХД № 2022231020009/2022 год. на PC – Елхово, с което на: СРОР МУРАД, роден на 25.02.2006 г., в гр. Хасака, Сирийска … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-385 от 14.06.2022 год. … Прочети още »

Съобщение до всички земеделски стопани на територията на Община Елхово

   През землищата на населените места в Община Елхово преминават електропроводи високо напрежение, собственост на ЕСО-ЕАД, Мрежови експлоатационен район – Бургас.    Всички земеделски стопани на територията на Община Елхово … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при Община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че със заповед № РД-365 от 08.06.2022 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 562/1/ от 07.06.2022 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при Община Елхово, съобщава на заинтересованите граждани, че e … Прочети още »

Изменение и допленение на Наредба №3 за животновъдната дейност

С решение № 323/29/1/ от 26.05.2022 г. Общински съвет – Елхово прие изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема за животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански … Прочети още »