УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Нормативно основание:

Наредба №11/2024 на ОбС Елхово за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища – чл.12

Необходими документи :

Такса: няма