Община Елхово спeчели проекти за благоустрояване на алеята на парка и междублоковите пространства в града

IMG_5847За поредна година Община Елхово получи одобрение на проекти за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” обявена през месец януари 2013 г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

От постъпилите 2400 проекта са одобрени 305, сред които са и проектите на община Елхово: „Облагородяване и благоустрояване на паркова алея в гр. Елхово„ и ”Облагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и районите около тях ”. Желанието на Община Елхово е чрез подобряване на централната паркова алея и междублоковите пространства, града ни да стане едно уютно и приветливо място за почивка на жителите и гостите на града ни.

Дейностите по проектите предвиждат ремонта да започне с почистване на районите и на зелените площи. За придобиване на още по-добър облик ще бъдат зацветени кашпи и цветни лехи, в които ще се засадят подходящи за сезона видове. За благоустрояването на посочените райони ще бъдат подменени кошчета за смет и пейките за отдих.