Празничната седмица приключи с пешеходен поход

IMG_3310064Община Елхово и Туристическо дружество „Родни простори” – Елхово на 31 март организираха пешеходен поход по маршрут хижа „Гьол бунар” – с. Голям Дервент – тракийски долмени с. Голям Дервент. Проявата бе част от дейностите през цялата празнична седмица 25 март – 31 март 2013 г. по повод Празника на град Елхово. Участниците в похода имаха възмост да слушат беседата на Директорът на Етнографския музей Христо Христов, който ги запозна с много интересни исторически факти. В района на хижа „Стария мост” бяха засадени 19 броя дръвчета, символично свързано с деветнадесетия пореден празник на град Елхово.