Община Елхово предлага нова услуга за плащане на местни данъци и такси

oe[1]Нова услуга, облекчаваща жителите на община Елхово, функционира вече в сградата на общинска администрация. В касовия салон намиращ в информационния център на партера на община Елхово е инсталирано ПОС-терминално устройство, с помощта на което всички граждани и фирми могат да плащат дължимите от тях местни данъци и такси. Плащанията могат да бъдат извършвани с всички издадени в страната дебитни и кредитни карти.

Новата услуга се приема положително от гражданите на Елхово. Тя е позната на хората, защото по този начин вече се плаща в няколко търговски обекта в град Елхово.

Припомняме Ви, че в средата на месец март община Елхово стартира друга нова услуга – модул за справки чрез Интернет страницата на Община Елхово на дължимите данъци и такси. Това бе възможно след въвеждането на нова система за местни данъци и такси в Община Елхово, която бе въведена от началото на годината.

Целта на общинското ръководство е, чрез въвеждането на нови иновативни услуги да се улеснят гражданите и фирмите в община Елхово, както и да се повиши прозрачността в работата на администрацията в града.