Продължава изпълнението на дейностите по облагородяване на градския парк

IMG_8495Градският парк на Елхово бе облагороден с нови пейки и кошчета за смет в изпълнение на дейностите, предвидени в одобреният проект на община Елхово „Облагородяване и благоустрояване на паркова алея в гр. Елхово”, финансиран в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” обявена през месец януари 2013 г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

С проектните дейности  ще се осъществи почистване на алеята, ограничаване на съществуващите цветни лехи, по протежение на алеята с градински бордюри и зацветяването им, както и доставка и монтаж на бетонни кашпи за цветя.

Основната цел на проекта е почистване, зацветяване, облагородяване и благоустрояване на парковата алея в лесопарка на град Елхово, като по този начин се подобри състоянието на парка и се превърне в едно добро място за отдих и почивка, както за гражданите, така и за гостите на гр. Елхово.

Парка на Елхово е голямата и значима зелена площ в града. Намира се в западната част на гр. Елхово и представлява естествен преход от града към резерват „Долна Топчия”, разделяни от река Тунджа. В парка са обособени няколко зони за отдих, като най-значимата е парковата алея.