ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”

Публикувано на: понеделник, 15 юли 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 12 август 2013                        00660-2013-0007

Документацията е достъпна до 05.08.2013 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 12.08.2013 г., 16:30 часа

 

Изтегли документацията  – Документацията бе достъпна до 05.08.2013 г., 16:30 часа

 

Решение за промяна в първоначалната информация [ Дата на публикуване – 19 август, 2013 година ]

Валидно до: вторник, 03 септември 2013

Документацията е достъпна до 27.08.2013 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 03.09.2013 г., 16:30 часа

 

Изтегли документацията   – Документацията бе достъпна до 27.08.2013 г., 16:30 часа

Съобщение  – Офертите ще бъдат отворени на 04.09.2013 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Елхово, ет.3.

Решение за прекратяване на процедура [ Дата на публикуване – 05 септември, 2013 година ]